Epävarmuus ja ketteryys kulkevat käsi kädessä 

Kuluneet viime vuodet ovat täyttyneet epävarmuuden äänistä – niin taloudessa, terveydessä kuin ympäristön vakaudessa. Itsestäänselvyytenä pidettyjä asioita on suoraan sanottuna romuttunut silmiemme edessä. Miten epävarmuus näkyy työelämässä ja onko se aina huono juttu? Todellisuus itsessään on epävarmaa. Eihän muusta kuin elämän rajallisuudesta ole takuita. Miksi siis sanoa, että “elämme nyt epävarmoja aikoja” tai puhua epävarmuuden […]

Videohaastattelu huomioi myös sen, mitä ei sanota ääneen 

Laadullisella tutkimuksella yritetään ymmärtää sanansa mukaisesti tutkittavan kohteen laatua – miten jokin ilmiö koetaan, ymmärretään ja mitä merkityksiä se saa. Yksi tapa kerätä aineistoa laadullisessa tutkimuksessa on yksilö- tai ryhmähaastattelut. Kasvotusten tapahtuvassa haastattelussa haastattelija itse on yksi työkaluista, joka pystyy arvioimaan ja tulkitsemaan myös haastattelutilanteessa tapahtuvaa sanatonta viestintää: haastateltavan eleitä, ilmeitä ja tunteita. Etävideoyhteyden avulla […]

Keksittiinkö me videotutkimus? 

Videotutkimus tai videografinen tutkimus on käytännössä yhtä vanha tapa tehdä tutkimusta kuin itse video. Ensimmäiset merkittävät videotutkimukset tehtiin 1920-luvulla, jolloin antropologit tutkivat inuiittien kulttuuria hyödyntäen valtavia filmikameroita. 1990-luvulla videon yleistyessä sen käyttö alkoi lisääntymään laajemmin tutkimuksessa. 2000-luvun alussa akateemisessa tutkimuksessa videon käyttö levisi mm. markkinatutkimukseen, kuluttajatutkimukseen ja sosiologiaan. Tuolloin video ei enää ollut vain ymmärtämisen […]

Videotutkimus + oppilaitosyhteistyö = tutkimustoimialan kehitys 

Olemme Sailerissa tehneet jo vuosia eri yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa yhteistyötä mm. Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhteistyö on koostunut mm. vierailuluennoista, opiskelijatöiden arvioinneista, yhteisistä oppilasprojekteista sekä erinäisistä tutkimusprojekti- ja hanketöistä. Videotutkimus on ollut jo vuosia kaupallista tutkimusta edellä akateemisessa doktriinissa. Ensimmäiset videografiset tutkimukset on tehty jo 1920-luvulla antropologiassa. Myöhemmin videotutkimus on löytänyt kotinsa kuluttajatutkimuksessa ja […]

Video interview also takes into account what is not said out loud 

Qualitative research tries to understand the quality of the subject being studied – how a phenomenon is experienced, understood and what does it mean? One way to gather data in qualitative research is through individual or group interviews. In a face-to-face interview, the interviewer is one of the tools that can also evaluate and interpret […]

Mikä on ylivertainen asiakaskokemus? 

Ylivertainen asiakaskokemus tarkoittaa varmasti kaikille vähän eri asioita ja ne ovat myös tilannekohtaisia. Ostaessasi vaikka pääsylipun saaristolauttaan tai lentokenttäbussiin tilanne tuskin vaatii paljon muuta kuin sujuvuutta ja ehkä asiallisuutta. Toisaalta kun yritys ostaa palvelukokonaisuuden, tilanne saattaa vaatia monia muitakin asioita, kuten selkeää viestintää tai hyvää henkilökemiaa. 6 ASIAA JOTKA LUOVAT YLIVERTAISEN ASIAKASKOKEMUKSEN Listasin tähän 6 […]