Miten kestävä kehitys ja vastuullisuus luovat positiivisen asiakaskokemuksen?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nousseet merkittäväksi teemoiksi yritysmaailmassa, ja yritysten vastuullisuustoimenpiteet ovatkin tulleet yhä keskeisemmäksi osaksi niiden brändiä ja identiteettiä. Mutta miten nämä toimenpiteet vaikuttavat asiakaskokemukseen? Arvot eletään todeksi arjessa Ensinnäkin vastuulliset käytännöt kertovat yrityksen arvoista ja niiden toteutumisesta käytännössä, arjen kohtaamisissa asiakkaasi kanssa. Sinun ei välttämättä tarvitse edes viestiä yrityksesi vastuullisuudesta tai kestävistä […]

Kuluttajakäyttäytyminen vuonna 2024: 8 tärkeintä muutosta kuluttajakäyttäytymisessä

Vuosi 2024 on täynnä muutoksia kuluttajakäyttäytymisen osalta. Pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme ei vain tunnista näitä muutoksia, vaan on myös valmis hyödyntämään niitä omassa toiminnassaan. Seuraavassa käyn läpi kahdeksan trendiä, jotka ovat kuluttajakäyttäytymisen keskiössä vuonna 2024: 1. PERSONOINTI HUIPUISSAAN Vuonna 2024 kuluttajat odottavat brändien ymmärtävän ja vastaavan heidän yksilöllisiin mieltymyksiinsä. Hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimista yritykset luovat […]

Organisaation Kehitys: Työntekijöiden Osallistamisen Tärkeys

Nopeasti muuttuvassa liikeympäristössä monet yritykset unohtavat tärkeimmän voimavaransa: työntekijänsä. Koko henkilöstön osallistaminen organisaation kehitykseen on sekä hyödyllistä, että strategisesti välttämätöntä. Mutta miksi jokaisella työntekijällä tulisi olla rooli yrityksen kasvussa ja kehityksessä? Työntekijöiden Näkemysten Hyödyntämisen Tärkeys Liian usein johto aliarvioi työntekijöiden tuoman lisäarvon kehitystyössä. Ajatellaan, että prosessi on liian monimutkainen tai että johto tietää jo tarpeeksi. […]

Ylivertaisen Asiakaskokemuksen Checklist (CX)

Asiakaskokemus (Customer Experience, CX) on liiketoiminnan sydän. Asiakaskokemuksesta vastaaminen yrityksessä tuo kuitenkin mukanaan vastuuta ja paineita. Siksi olemme koonneet ylivertaisen asiakaskokemuksen checklistin, jonka avulla voit varmistaa ettei mikään jää huomioimatta. Ylivertaisen asiakaskokemusken checklist auttaa sinua kehittämään yrityksesi asiakaskokemusta ja hiomaan asiakaspolun eri vaiheet  timanttisiksi. Luo tämän listan avulla asiakaskokemus joka saa yrityksesi erottumaan kilpailijoista. YLIVERTAISEN […]

Muutosjohtaminen: Menestyksekkään yritystoiminnan kulmakivi

Muutos on väistämätöntä halusimme tai emme. Yritykset kohtaavat jatkuvasti uusia haasteita, olipa kyse sitten teknologisesta innovaatiosta, globaaleista markkinatrendeistä tai asiakaskäyttäytymisen muutoksista. Juuri siksi muutosjohtaminen on menestyksekkään yrityksen keskiössä. Mikä muutosjohtaminen? Muutosjohtaminen tarkoittaa prosessia, jonka avulla yritykset ohjaavat organisaationsa muutosten läpi. Se ei tarkoita pelkästään strategian tai uuden teknologian käyttöönottoa, vaan myös yrityskulttuurin, asenteiden ja toimintatapojen […]

Asiakaskokemuksen navigointi: Loppuvuoden pohdintaa ja ennakoivaa suunnittelua Sailerin kanssa!

Kun vuosi lähestyy loppuaan, asiakaskokemusten parissa työskentelevien mielet täyttyvät pohdinnoista, arvioinneista ja erityisesti tulevan vuoden suunnitelmista. Vastuu on suuri; jokainen yksityiskohta heijastaa brändisi ääntä, ja jokainen strategia muovaa asiakaskokemusta. Haaste Asiakas- ja markkinatutkimuksen suunnittelu on vaativa prosessi. Se vie meidät asiakkaiden mielien tuntemattomiin syövereihin, asiakaskäyttäytymisen monimutkaisiin verkkoihin ja markkinatrendien aaltoilevaan maailmaan. Tarvitaan tarkka silmä, huolellisuutta […]

Maailman Ensimmäinen Keinoälyavusteinen Asiakaslupaus Yhteistyössä Rinnekotien Kanssa

Keinoäly on ottanut viime aikoina suuria harppauksia teknologian jatkuvasti kehittyessä ja sen käyttö ja käyttötarkoitukset ovat mullistaneet maailmaamme. Sailer ja Rinnekodit ovat vahvasti mukana tämän kehityksen eturintamassa. Olemme yhdessä luomassa Rinnekodeille luultavasti maailman ensimmäistä keinoälyavusteisesti laadittua asiakaslupausta. Uusilla Vesillä Sailer ja Rinnekodit ovat aloittamassa yhdessä matkan, jossa määritellään uudelleen asiakaslupauksen merkitys ja päivitetään se nykyaikaan. […]

Hyvän Haastattelukokemuksen Rakennuspalikat

Asiakastutkimus ja asiakashaastattelu ovat sailerilaisten arkea. Asiakashaastattelu on meille tärkeä tutkimustyökalu ja sen haastattelun tärkein henkilö on se haastateltava ihminen. Haastateltavat ovat meille kultaakin kalliimpia. Heidän kertomansa muodostaa tutkimuksemme kovan ytimen. Haluamme pitää heistä mahdollisimman hyvää huolta ja luoda heille mahdollisimman miellyttävän haastattelukokemuksen. Ja tietenkin hyvä haastattelu vahvistaa hyvää asiakaskokemusta! Hyvän haastattelukokemuksen rakennuspalikat tuottavat myös […]

Videotutkimus – Mitä se on ja mitkä sen hyödyt ovat?

videotutkimukSen määritelmä Videotutkimus on laadullinen tutkimustapa, jossa hyödynnetään videota tiedonkeruussa, analyysissä ja raportoinnissa. Videotutkimuksesta käytetään myös usein termejä videografinen tutkimus, videografia ja videoetnografia. Videotutkimuksen juuret juontavat antropologiaan ja 1920-luvulle (lue lisää blogistamme: Keksittiiinkö me videotutkimus). Maailman videoistuessa siitä on tullut yhä useamman kehitys- tai kokemustutkimuksen tutkimustapa. Kyseessä on tutkimustapa, jonka raportointimuoto on videoformaatissa. Videotutkimuksen raportti […]

Asiakaskokemus – Mitä se on ja miksi se on tärkeää?

Asiakaskokemus on kuningas – alasta, liiketoiminnasta, sijainnista tai organisaatiosta riippumatta. Erinomainen asiakaskokemus ei ole enää vain mukava lisä, vaan se on kilpailuetu, jota asiakkaat osaavat odottavat. Asiakaskokemus alkaa jo ennen, kun asiakas tietää olevansa asiakas Asiakaskokemus kuvaa asiakkaan kokemusta yhteydenpidosta yritykseen koko matkansa ajan. Se on kaikkien kokemuksien summa kaikissa kosketuspisteissä – olipa kyseessä verkkosivuston […]