Asiakastutkimuksen menetelmävalinta – Mitä tulee huomioida?

Asiakastutkimuksen menetelmävalinta on keskeinen osa yrityksen asiakasymmärryksen kerryttämistä ja kehitystyötä. Asiakastutkimuksen yksi keskeisimpiä ensiaskeleita on vastata seuraaviin kysymyksiin:  1) Miksi haluamme tutkia asiakkaitamme? 2) Mitä teemme saadulla ymmärryksellä? 3) Kuka tätä ymmärrystä hyödyntää ja miten?  Kun olemme vastanneet näihin kysymyksiin, niin pystymme löytämään oikeanlaiset ratkaisut organisaation tiedonjanoon. Ratkaisujen löytämisessä keskeisessä roolissa on menetelmien valinta. Oikeiden […]

Mitä on kvalitatiivinen tutkimus?

Kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus on tutkimussuuntaus, joka keskittyy ymmärtämään ilmiöitä ja merkityksiä syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Se ei perustu numeroihin ja tilastoihin, vaan siinä ollaan kiinnostuttu keräämään ja analysoimaan tietoa mm. ihmisten kokemuksista, mielipiteistä ja tunteista. Tämä tutkimusmuoto on erityisen arvokas, kun pyritään saamaan syvällistä ymmärrystä monimutkaisista ja dynaamisista ilmiöistä. Se vastaa mm. kysymyksiin miksi, […]

5 vinkkiä palveluntuottajalle kesälomakauteen asiakaskokemuksen näkökulmasta

Kesälomakausi on monille yrityksille aikaa, jolloin osa henkilöstöstä nauttii ansaituista vapaapäivistä. Palveluntuottajana on tärkeää varmistaa, että asiakaskokemus säilyy erinomaisena myös lomien aikana. Tässä viisi vinkkiä, joiden avulla voit varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden kesälomakauden aikana. 1. Milloin ollaan lomalla teidän yrityksessä? Kommunikoi se asiakkaille! Asiakkaat arvostavat avoimuutta ja ennakoitavuutta. On tärkeää tiedottaa hyvissä ajoin yrityksenne kesäloma-ajoista. Lähetä […]

Mikä asiakaskokemusstrategia on?

Asiakaskokemusstrategia on suunnitelma, jonka avulla yritys määrittelee, minkälaista asiakaskokemusta se tavoittelee sekä miten se luo ja hallitsee asiakaskokemusta kaikissa kosketuspisteissä asiakkaan matkalla. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa kaikki asiakaskohtaamiset ennen ostotapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Asiakaskokemusstrategia pyrkii varmistamaan, että asiakkaat saavat tavoitellun ja johdonmukaisen kokemuksen joka kerta, kun he ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.  […]

Tekoälyn hyödyntäminen tutkimuksessa ja kehityksessä

Generatiivinen tekoäly on noussut keskeiseksi työkaluksi monilla toimialoilla. Sen kyky luoda sisältöä ja analysoida suuria määriä dataa tarjoaa monia mahdollisuuksia tutkimuksen ja kehityksen saralla. Kauppalehden artikkelissa ”Tekoäly ei korvaa inhimillistä ajattelua” Hannu ja minä pohdimme tekoälyn käyttörajoituksia, mutta olisi myös asiallista vastapainona keskustella tekoälyn tuomista hyödyistä ja avata mihin tekoäly taas soveltuu tutkimus- ja kehitystyössä. […]

Miten kestävä kehitys ja vastuullisuus luovat positiivisen asiakaskokemuksen?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nousseet merkittäväksi teemoiksi yritysmaailmassa, ja yritysten vastuullisuustoimenpiteet ovatkin tulleet yhä keskeisemmäksi osaksi niiden brändiä ja identiteettiä. Mutta miten nämä toimenpiteet vaikuttavat asiakaskokemukseen? Arvot eletään todeksi arjessa Ensinnäkin vastuulliset käytännöt kertovat yrityksen arvoista ja niiden toteutumisesta käytännössä, arjen kohtaamisissa asiakkaasi kanssa. Sinun ei välttämättä tarvitse edes viestiä yrityksesi vastuullisuudesta tai kestävistä […]

Kuluttajakäyttäytyminen vuonna 2024: 8 tärkeintä muutosta kuluttajakäyttäytymisessä

Vuosi 2024 on täynnä muutoksia kuluttajakäyttäytymisen osalta. Pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme ei vain tunnista näitä muutoksia, vaan on myös valmis hyödyntämään niitä omassa toiminnassaan. Seuraavassa käyn läpi kahdeksan trendiä, jotka ovat kuluttajakäyttäytymisen keskiössä vuonna 2024: 1. PERSONOINTI HUIPUISSAAN Vuonna 2024 kuluttajat odottavat brändien ymmärtävän ja vastaavan heidän yksilöllisiin mieltymyksiinsä. Hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimista yritykset luovat […]

Organisaation Kehitys: Työntekijöiden Osallistamisen Tärkeys

Nopeasti muuttuvassa liikeympäristössä monet yritykset unohtavat tärkeimmän voimavaransa: työntekijänsä. Koko henkilöstön osallistaminen organisaation kehitykseen on sekä hyödyllistä, että strategisesti välttämätöntä. Mutta miksi jokaisella työntekijällä tulisi olla rooli yrityksen kasvussa ja kehityksessä? Työntekijöiden Näkemysten Hyödyntämisen Tärkeys Liian usein johto aliarvioi työntekijöiden tuoman lisäarvon kehitystyössä. Ajatellaan, että prosessi on liian monimutkainen tai että johto tietää jo tarpeeksi. […]

Ylivertaisen Asiakaskokemuksen Checklist (CX)

Asiakaskokemus (Customer Experience, CX) on liiketoiminnan sydän. Asiakaskokemuksesta vastaaminen yrityksessä tuo kuitenkin mukanaan vastuuta ja paineita. Siksi olemme koonneet ylivertaisen asiakaskokemuksen checklistin, jonka avulla voit varmistaa ettei mikään jää huomioimatta. Ylivertaisen asiakaskokemusken checklist auttaa sinua kehittämään yrityksesi asiakaskokemusta ja hiomaan asiakaspolun eri vaiheet  timanttisiksi. Luo tämän listan avulla asiakaskokemus joka saa yrityksesi erottumaan kilpailijoista. YLIVERTAISEN […]

Muutosjohtaminen: Menestyksekkään yritystoiminnan kulmakivi

Muutos on väistämätöntä halusimme tai emme. Yritykset kohtaavat jatkuvasti uusia haasteita, olipa kyse sitten teknologisesta innovaatiosta, globaaleista markkinatrendeistä tai asiakaskäyttäytymisen muutoksista. Juuri siksi muutosjohtaminen on menestyksekkään yrityksen keskiössä. Mikä muutosjohtaminen? Muutosjohtaminen tarkoittaa prosessia, jonka avulla yritykset ohjaavat organisaationsa muutosten läpi. Se ei tarkoita pelkästään strategian tai uuden teknologian käyttöönottoa, vaan myös yrityskulttuurin, asenteiden ja toimintatapojen […]