Videotutkimus + Palvelumuotoilu = Totta 

Videotutkimuksessa ja palvelumuotoilussa on monia yhtenäisyyksiä, mutta menetelminä ne myös eroavat toisistaan. Eri tutkimus- ja kehitysmenetelmien yhdistäminen voisi tuoda lisäarvoa asiakkaille — joten, mitä annettavaa videotutkimuksella ja palvelumuotoilulla voisi olla toisilleen?

VIDEOKUVASTA LISÄARVOA PALVELUMUOTOILUUN

Videokuva on voimakas työkalu haastatellessa ja sitä tulisi ehdottomasti käyttää enemmän palvelumuotoiluprosessissa. Haastatteluhetkellä on yleensä niin paljon mistä pitää ottaa kiinni joten tärkeitä nyansseja ihmisen kehonkielestä ja ilmeistä menee helposti ohi. Videotallenteen avulla on helppo katsoa haastattelut uudelleen juuri niin kuin ne tapahtuivat jälkikäteen, pelkän äänitallenteen sijaan.

Videohaastattelu olisi oiva menetelmä lisätiedon hankkimiseen ja haastattelujen oikein tulkitsemiseen, sekä hyvä tapa näyttää asiakkaille mistä tutkimustulokset on vedetty.

MITÄ ANNETTAVAA PALVELUMUOTOILULLA OLISI VIDEOTUTKIMUKSELLE?

Palvelumuotoilulla olisi myös paljon annettavaa videotutkimusprosessille. Videotutkimuksessa tällä hetkellä painopisteenä on “insightien” kerääminen ja tutkimustulosten helppo, kiinnostava ja visuaalinen jakaminen videon kautta, mutta ei niinkään itse ratkaisujen kehittäminen.

Palvelumuotoilusta voisi olla hyötyä työn seuraavaan vaiheeseen, eli tutkimustiedon tulkitsemisessa ja ratkaisujen kehittämisessä löydösten pohjalta. On lukuisia työkaluja, joista voisi olla hyötyä prosessin täydentämisessä jotta asiakkaille voisi tarjota kokonaisvaltaisen kehityspaketin.

TULEVAISUUDEN VISIO

Täydellinen symbioosi vaatii pieniä ponnisteluja menetelmien integroimiseksi, mutta potentiaalia on paljon. Uskon ja toivon, että tulevaisuudessa videotutkimus ja palvelumuotoilu voisivat elää harmoniassa osana yhtä ylivertaista kehitysmenetelmää.

Author

Alexandra Spens-Reenpää

Alexandra Spens-Reenpää

Service Designer
Any questions?

Reach out to us.