On tärkeää olla väärässä 

Kun tutkimme eri aiheita, meillä on aina jonkinnäköinen käsitys siitä, mitä asioita tutkimuksessa saattaa nousta esiin ja mitä mieltä haastateltavat ovat. Tämä perustuu asiakkaan kanssa käytyihin keskusteluihin, mutta myös omaan kerääntyneeseen kokemukseen ja osaamiseen. Muodostamme väistämättä kokonaiskuvia eri teemoista: mitä enemmän tutkimme eri aiheita, sitä enemmän törmäämme usein samoihin teemoihin täysin eri aihealueilla.

Avoimuus ja uudet näkökulmat

Tutkimuksia tehdessä on kuitenkin ehdottoman keskeistä säilyttää avoimuus uudelle tiedolle ja uusille perspektiiveille. Emme voi nojata vain aiempaan ja nähdä kaiken muodostamiemme “linssien” läpi. On tärkeää, ettemme lukitse näkökulmaamme ennakkokäsityksiemme perusteella. Joskus meillä saattaa olla käsitys tutkittavasta aiheesta, mutta tutkiessa osoittautuukin, että jokin aivan muu näkökulma olikin paljon tärkeämpi.

Väittäisin, että on tärkeää osata olla väärässä ja muuttaa käsityksiään sen mukaan, kun löytää uusia asioita. Väärässä olemisen myöntäminen ja uuden sisäistäminen – ja sen kautta näkökulman vaihtuminen – on myös yleisesti tärkeää aikana, jolloin esimerkiksi “keskustelu” somessa muistuttaa enemmän koulupihatappelua kuin rakentavaa dialogia. Kun kaikille on tärkeintä olla oikeassa, uusia näkökulmia tai näkemysten synteesiä ei helposti synny.

Myöntäminen on avain kehitykseen

Haluaisin ajatella, että oppiakseen uutta, on hyvin keskeistä osata myöntää olleensa väärässä törmätessään uuteen tietoon. Jos ajattelemme, että “maailma on valmis” ja tiedämme kaiken siitä, katsomme kaikkea omien lasiemme läpi. Tämä voi estää näkemästä joitain hyvinkin tärkeitä asioita. Parhaimmillaan avoimuus voi johtaa ahaa-elämyksiin: “olin siinä käsityksessä, että tässä oli kyse pettymyksestä tuotteeseen, mutta olikin kyse huonosta kommunikaatiosta”.

On tietenkin hyvä pitää kiinni perspektiivistään silloin, kun on oikeassa. Jos taas oikeassa oleminen itsessään on tärkeää, ei voi olla vastaanottavainen uusille perspektiiveille, mikä puolestaan estää perusteellista ymmärtämistä.

Author

Ville Hopponen

Ville Hopponen

Insight Specialist
Any questions?

Reach out to us.