Haluamme ymmärtää ensin sinua vasta sitten asiakastasi 

Lähdimme miettimään, että miten voisimme palvella asiakkaitamme vielä enemmän ja saada heille toteutetuista asiakkaidensa haastatteluista vielä enemmän irti. Päätimme lisätä palveluumme myös asiakkaamme sisäisiä haastatteluita avainpelaajien tai henkilökunnan kanssa. Miksi?

Kun ymmärrämme ensin asiakaskokemuksen näkökulmasta keskeisiä pelaajia asiakkaamme organisaatiosta, osaamme huomattavasti paremmin muotoilla asiakastutkimuksen sisällön. Sisäisillä haastatteluilla varmistamme, että saamme asiakashaastatteluista oikeanlaista ymmärrystä ja pystymme vastaamaan paremmin todellisiin tiedon tarpeisiin.

Ulkoinen vs. sisäinen näkökulma

Tärkeää on myös, että pystymme lisäksi vertaamaan henkilöstö- ja asiakashaastatteluissa esiin nousseita asioita keskenään. Tämä auttaa löytämään kehityskohteita ja tuomaan esiin erinäisiä näkökulmia asioihin. Sisäiset haastattelut sitouttavat oikeita ihmisiä mukaan tutkimusprosessiin. Kun on mukana suunnittelemassa sisältöä, auttaa se aikanaan myös tulosten omaksumisessa ja jakamisessa.

Author

Any questions?

Reach out to us.