Author: Hannu Uotila

What is Qualitative Research?

Qualitative research, also known as qualitative analysis, is a research approach that focuses on deeply and comprehensively understanding phenomena and meanings. Unlike quantitative research, which

Read More »

Kohderyhmänä asiakkaat 

”MEIDÄN PITÄISI TUTKIA ASIAKKAITA. MISTÄ ALOITAMME?” Tämä on tyypillinen kysymys meille tutkimushankkeen alussa. Tutkimuksen tavoitteiden määrittämisen jälkeen usein tullaan hyvin nopeasti oikean kohderyhmän valintaan. Kohderyhmän

Read More »