“Alla kan ju engelska” 

Vi utför ofta intervjuer i olika länder, och man kunde tänka sig att det oftast är oproblematiskt att utföra intervjuerna på engelska, “alla kan ju engelska”.

Vi har ändå uppmärksammat att denna metod i vissa fall inte är idealisk, och därför har vi strävat efter att göra så mycket som möjligt på lokala språk. Vi har assistenter som har gjort intervjuer på bl.a. franska och danska. Dessutom intervjuar vår egen Maija även på norska. Som svenskspråkig gör jag själv alla intervjuer som behövs göras på svenska.

I kvalitativa undersökningar talar man ofta om känslor och sinnebilder. Det är ibland svårt att hitta rätt uttryck t.o.m. på det egna modersmålet. Även om många talar mycket god engelska, kan det vara svårt att beskriva vissa saker så exakt som möjligt. Eftersom vi vill förstå olika människor och ämnen så precist som möjligt, tänker vi oss att vi ibland kan nå en djupare förståelse just via att den intervjuade får förklara på sitt eget modersmål. Det egna språket är ofta det mest uttrycksfulla.

I kvalitativa undersökningar formulerar och preciserar man ofta även frågorna under intervjuns gång, försöker komma in i ett ämne. Då kan det vara bra att den intervjuade förstår begreppen precis rätt.

Man kan förstås här också notera att man ibland kan råka hitta precis rätt ord på ett annat språk då man inte kan hitta det på sitt eget modersmål (t.ex. engelskans “mind” har en ganska precis motsvarighet i finskan, medan det i svenskan är svårare att översätta begreppet). Det är alltså bra att använda sig av alla metoder!

Author

Ville Hopponen

Ville Hopponen

Insight Specialist
Any questions?

Reach out to us.