Hyvän Haastattelukokemuksen Rakennuspalikat

Asiakastutkimus ja asiakashaastattelu ovat sailerilaisten arkea. Asiakashaastattelu on meille tärkeä tutkimustyökalu ja sen haastattelun tärkein henkilö on se haastateltava ihminen. Haastateltavat ovat meille kultaakin kalliimpia. Heidän kertomansa muodostaa tutkimuksemme kovan ytimen. Haluamme pitää heistä mahdollisimman hyvää huolta ja luoda heille mahdollisimman miellyttävän haastattelukokemuksen. Ja tietenkin hyvä haastattelu vahvistaa hyvää asiakaskokemusta!

Hyvän haastattelukokemuksen rakennuspalikat tuottavat myös parempilaatuista haastatteluaineistoa ja sen myötä timanttisia tutkimustuloksia. Hyvässä haastattelussa haastattelija on aktiivinen ja täysin läsnä oleva kuuntelija, joka myös osoittaa kuuntelevansa katseellaan ja eleillään. Asiakashaastattelu ei ole mikään tentti, vaan aito ja kiinnostunut keskustelu tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.  

Avoimuus ja selkeys keskiössä

Sailerissa hyvään haastattelukokemukseen on olemassa selkeät ohjeet ja käytännöt, joita noudatamme kaikissa haastatteluissamme. Hyvän haastattelutapaamisen aikana haastateltavalle jaetaan tietoa vähintään seuraavista aiheista:

 

1. Haastattelun aihe

Kerrotaan selkeästi, mitä haastattelu käsittelee ja mitä siinä kysytään.

Haastateltavalle kerrotaan haastattelun teemat ja haastattelukysymykset etukäteen. Kun tietää jo etukäteen, mitä asioita haastattelussa on tarkoitus käsitellä, on mahdollista halutessaan valmistautua haastatteluun. Joskus yksinkertaisetkin kysymykset voivat jäädä vaille vastausta, jos ne esitetään yhtäkkiä täysin valmistautumattomalle haastateltavalle. Pieni etukäteispohdinta tuottaa usein laadukkaampia ja monipuolisempia vastauksia haastattelukysymyksiin.

 

2. Haastattelun tarkoitus

Kerrotaan selkeästi, kuka haastattelee, kenen toimeksiannosta ja mikä on haastattelun tarkoitus.

Vaikka haastattelun aihe on tietenkin tuotu esiin haastateltavalle jo haastatteluaikaa sovittaessa, tässä on hyvä hetki kerrata, kuka haastattelija on, mitä oltiinkaan tekemässä, kenen toimeksiannosta ja miksi.

 

3. Aineiston käyttöTARKOITUS

Kerrotaan selkeästi, missä ja miten kerättyä haastatteluaineistoa käytetään.

Haasteltavalle kerrotaan, miten haastattelutallennetta tai haastattelumuistiinpanoja tullaan käyttämään ja kuka pääsee näkemään tai kuulemaan niitä. Jos haastattelu on tarkoitus tallentaa, tästä on ollut tietenkin puhetta jo haastatteluaikaa sovittaessa. Kun tallentaminen aloitetaan, tästä kerrotaan selvästi haastateltavalle.

 

Lopuksi tietenkin kiitetään haastattelusta ja siihen käytetystä ajasta. Paras palaute haastateltavalta on, kun hän sanoo, että tämäpä oli hyvä keskustelu!

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun organisaatiollesi sopiva tutkimuskokonaisuus ja haastatellaan sinun asiakkaitasi!

Lue Seuraavaksi

Kirjoittaja

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.