Tutkimalla organisaatio ja yhteisö oppivat 

Mitä sinä voit oppia ympäristöstäsi: organisaatioltasi, työkaveriltasi tai asiakkaaltasi?
 
Organisaation kollektiivinen tieto ilmenee sen kulttuurissa. Sen rakenteissa, luoduissa säännöissä, muodostuneissa rutiineissa, ei-kyseenalaistettavissa normeissa, ihmisten puhetavoissa ja johdon strategioissa… ja niin edelleen. Lista on loputon. Tutkimuksen avulla näitä voidaan tehdä näkyväksi ja niitä voidaan muokata. Tutkimus luo mahdollisuuden muuttaa tuttuja ja totuttuja asioita. Ensin muuttuvat ehkä ihmisten puhetavat, pidemmällä aikavälillä kaikki on muutettavissa. Tietoa jakamalla voidaan saada aikaan kollektiivista oppimista, kun alusta, jakamiseen käytetty väline, on oikeanlainen. Jos organisaation käytössä olevat tutkimustavat ovat ketteriä ja nopeatempoisia, niin ovat ennen pitkää muutkin organisaation toiminnot.
 
Videotutkimus toimii mainiosti organisaation kollektiivisen oppimisen tukena. Kollektiivinen oppiminen helpottuu, jos parhaita käytänteitä päästään jakamaan oikeita kanavia pitkin ja vaikuttavasti videolla. Kokeile vaikka, millainen vaikutus on palautteella, jonka saat etätyöskennellessä työkaveriltasi kirjoitettuna vs. videoklippinä. Jo tästä voi huomata, että videolla sanoma jää todennäköisesti paremmin mieleen!
Any questions?

Reach out to us.