Mobiilivideotutkimus on ikkuna asiakkaasi elämään 

Videoaineistoa on tutkimuksessa tehty ja käytetty pitkään, mutta usein kuluttaja on ollut niissä objekti, jota tutkija kuvaa. Itsensä kuvaamisen arkipäiväistyminen mahdollistaa selfievideoiden käytön myös tutkimuskontekstissa.

Itsensä kuvaamisesta on tullut meille kaikille arkipäivää. Kameroita, kuvia ja videoita ei enää ujostella, vaan kuvia itsestä otetaan paljon, usein ja mitä erilaisimmissa tilanteissa kotona, reissussa, työn ääressä ja harrastuksissa.

Itsestä kuvattua materiaalia jaetaan internetissä valtavia määriä. Selfieitä oli vuonna 2015 ladattu Googleen 24 miljardia kappaletta (Daily Mail, kesäkuu 2016). Joulukuussa 2016 Instagramissa oli jaettu jo 282 miljoonaa omakuvaa (www.wordstream.com). Itsensä kuvaamisen arkipäiväistyminen ja olemassa olevat helppokäyttöiset työkalut mahdollistavat selfievideoiden käytön myös tutkimuskontekstissa.

 

Videon edut tutkimusaineiston keruussa

Video taltioi puheen ja kuvan lisäksi monia muita asioita, jotka saattavat jäädä havainnoinnin ulkopuolelle. Videon avulla havaitaan, mitä kuluttajan todellisuudessa tapahtuu. Haastattelujen tiimellyksessä ei ennätä huomata kaikkea sitä, mitä ympäristössä tai haastattelussa tapahtuu, puhumattakaan numeraalisesta tutkimuksesta, jossa ihminen jää auttamatta yliyksinkertaistuksen jyräämäksi.

Videon käyttäminen tutkimusaineiston keruussa tuo tutkimukseen autenttisuutta ja materiaali antaa mahdollisuuden palata aineistoon, katsoa uudestaan ja tulkita uudestaan. Video tallentaa myös sanatonta viestintää kuten ilmeitä ja eleitä, huokauksia ja epäröintejä.

Videon avulla voi kuvata ostoksia ja niiden purkamista kassista, seinien maalaamista, kalusteiden kokoamista, kokkaamista ja oikeastaan ihan mitä vain, mikä on tutkimusetiikan kannalta hyväksyttävää ja moraalin puitteissa sallittua. Video tekee tutkimusaineistosta todella rikasta ja informatiivista. Lue lisää mobiilivideotutkimuksesta.

 

Rekrytointityökalusta tutkimustyökaluksi

Oy Sailer on ottanut videorekrytoinnin työkalun käyttöön tutkimushaastattelujen tekemisessä. RecRightin työhaastatteluihin kehittämä alusta soveltuu erittäin hyvin myös tähän kontekstiin.

Alustan kautta kuluttajilta voidaan kysyä tutkimusongelmaan liittyviä videokysymyksiä, joihin he vastaavat videomuodossa. Samalla he voivat näyttää ja esitellä teemaan liittyviä ympäristöjä ja toteuttaa kysymyksissä annettuja tehtäviä.

Mobiilivideoalustan avulla voi toteuttaa koko tutkimuksen, mutta se mahdollistaa videon käytön myös muuta kerättyä tutkimusaineistoa täydentävänä osana.

 

Myönteisiä kokemuksia ja mukavia yllätyksiä!

Mobiilivideoalustalla toteutettujen tutkimusten aineiston keruu on aina yllättävää, mutta ainoastaan positiivisella tavalla. Olemme hämmästelleet jatkuvasti sitä, miten avoimesti ihmiset kertovat kodeistaan, ostoksistaan ja tekemisistään. Vapauttaako tutkijan poissa olo haastattelutilanteesta vastaajan olemaan oma itsensä?

Videoilla vilahtelevat vaimot ja lapset, kissat ja koirat, remonttikaljat ja naapurin Sepot. Olemme saaneet vastaajilta palautetta siitä, miten vaivatonta videon tekeminen on. Olemme olleet yllättyneitä myös siitä, että videoilla esiintymistä todellakaan ujostella. Videovastauksia antavat yhtälailla mobiilinatiivit kuin iäkkäämmätkin ihmiset.

Video tutkimusaineiston hankinnassa tuo tutkimukseen autenttisuutta. Sillä on myös mahdollisuus tuottaa rinnakkaisia aineistoja muiden menetelmien ohessa käytettynä ja näin varmistaa luotettavaa tutkimustulosta.

Mitä jos sinäkin pyytäisit asiakasta kuvaamaan elämäänsä?

Minna Huuhtanen

Insight Manager
Oy Sailer

Any questions?

Reach out to us.