Miten tehdä hyvä haastattelu? 

Tähän olen kerännyt muutamia havaintoja siitä, miten onnistua laadullisten haastattelujen tekemisessä. Havainnot perustuvat omaan kokemukseeni, joten joku muu voisi pitää muita asioita tärkeinä. Hyviä haastattelutapoja on monia. Tässä kuitenkin itselleni tärkeäksi toteamani asiat:
 
  • Ole tarkka valmistelussa. Varmista, että ymmärrät aiheen josta puhutaan ja osaat esittää jatkokysymyksiä. Mieti etukäteen, onko mahdollisesti joitain tiettyjä vastauksia odotettavissa. Tämä auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa.
  • Mieti, mitä halutaan tietää ja rakenna kysymyslomakkeen struktuuri sen mukaan. Esimerkiksi niin, että alussa on enemmän yleisluontoisia kysymyksiä ja haastattelun edetessä syvennytään enemmän aiheeseen. Mieti, miten muotoilla kysymykset, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman tyhjentäviä. Voi olla hyvä esittää myös yllättäviä kysymyksiä, jotka saavat haastateltavan miettimään asioita uudesta näkökulmasta.
  • Haastattelun alkaessa on hyvä osoittaa, että arvostaa haastateltavaa ja että haastattelija käyttää aikaansa tähän, ja että haastateltavan kommenteilla on oikeasti merkitystä. Laadullisessa tutkimuksessa harvoin tehdään kovin suuria määriä haastatteluja, joten jokaisen kommentit otetaan huomioon lopputuloksessa.
  • Ole aina kohtelias ja ystävällinen. Ketään ei innosta osallistua haastatteluun, jos vastassa on tökerösti käyttäytyvä tai huonotuulisen oloinen haastattelija.
  • Luo tilanne, jossa haastateltava tuntee itsensä turvalliseksi ja jossa tunnelma on mielellään rento. Tilanteessa on hyvä näyttää, että tietää, mitä tekee ja että tilanne on hallinnassa – on hermostuttavaa haastateltavalle, jos hänestä tuntuu, että haastattelija ei tiedä mitä tekee tai miksi.
  • Haastattelussa kohtaat aina ihmisen, et pelkän tutkimuskohteen. Ole aidosti kiinnostunut aiheesta ja ihmisestä, jonka kanssa keskustelet. Tässä auttaa yleinen kiinnostus kaikenlaisia ihmisiä ja ilmiöitä kohtaan.
  • Hyvä taito on osata keskustella kaikenlaisten ihmisten kanssa, lukea heitä, mistä he haluavat puhua, mikä on tärkeää jne. Ole tarkkakuuloinen uusille teemoille, joista voi kysellä lisää. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole kyse pelkästään vastausten saamisesta kysymyksiin vaan myös uusien teemojen löytämisestä.
  • Päämäärä on tietenkin saada tietoa, mutta ei haittaa jos sen lisäksi luo hyvän tunnelman ja haastateltava ei tunne, että on hukannut aikaa haastatteluun. Parhaimmillaan haastattelusta jää molemmille (myös haastattelijalle!) hyvä mieli loppupäiväksi – tunne, että on ollut mukava keskustelu.

Author

Ville Hopponen

Ville Hopponen

Insight Specialist
Any questions?

Reach out to us.