Mitä hymynaamat ei kerro… 

Nettisivun tai palvelun käyttäjän kokemusta voidaan tarkastella hyvin moniulotteisesti. Tähän mennessä moni tyytyy hymynaamamittareinakin tuttuihin Customer Effort Scoreen (CES), jolla mitataan nimensä mukaisesti sitä, kuinka paljon vaivaa kanssamme asioivat asiakkaat joutuvat itse näkemään esim. ostoprosessin aikana.
 
Mitäpä nuo naamat ja numerot meille todellisuudessa kertovat siitä, missä pitäisi parantaa? Jep. Sen takia meillä Sailerilla on käyttäjän kokemukseen muotoiltu erityinen käyttäjäkokemuksen tutkimus, jossa kohdealustaksi voidaan valikoida melkeinpä minkälainen alusta tahansa.
 
Online-käyttäjäkokemuksen tutkiminen on laadullinen tapa ymmärtää asiakkaan tai käyttäjän kokemusta online-ympäristössä. Palautteen antavat haastateltavat data-analytiikkaa keräävien ohjelmistojen sijaan. Kokemuksen tutkimus toimii yksinkertaisella tavalla: asiakasta tai palvelun käyttäjää pyydetään haastattelun aikana navigoimaan alustalla, nettisivulla tai järjestelmässä ja toteuttamaan haluttuja toimintoja. Samanaikaisesti haastateltavan toiminnot näytöllä tallennetaan ja hän saa mahdollisuuden kommentoida kohteen toimivuutta ja antaa parannusehdotuksia. Tutkimuksen avulla nettisivua tai järjestelmää saadaan muokattua käyttäjäystävällisemmäksi.
 
Uskalletaanko teidänkin organisaatiossanne ottaa harppaus kohti aitoa käyttäjälähtöisyyttä? Hyvä, me saamme selville sen, mitä hymynaamaskaalat ei paljasta!
Any questions?

Reach out to us.