Kysymällä muutetaan maailmaa 

Tutkimushaastattelujen tekeminen Sailerilla on työni antoisimpia puolia. Saan puhua kiinnostavista aiheista kiinnostavien ihmisten kanssa. On valtavan innostavaa keskustella eri alojen asiantuntijoiden kanssa heille tärkeistä aiheista. Opin joka päivä uutta.
 
Sanon ”keskustella”, vaikka kyse onkin tarkasti suunnitellusta tutkimushaastattelusta, joka eroaa arkikeskustelusta monin tavoin strukturoituine haastatteluteemoineen ja -kysymyksineen. Keskustelulla ja haastattelulla on kuitenkin myös paljon yhteistä. Aivan kuin hyvässä keskustelussa, myös hyvässä haastattelussa luodaan uutta, uusia ajatuksia ja uusia oivalluksia. Olen ollut usein tilanteessa, jossa haastateltava tuo tätä esiin sanomalla ”En olekaan ennen tullut ajatelleeksi, mutta nyt kun kysyt, niin…” tai ”Onpa hyvä kysymys, täytyypä vähän miettiä…”.
 

LIsäarvoa haastattelutuloksiin

Kysymyksiä kysymällä nostetaan esille asioita, luodaan yhteyksiä asioiden välille ja saadaan usein haastateltava pohtimaan asioita, joita tavallisesti ei tule pohdittua työarjen tiimellyksessä. Jo se, että jostain asiasta esitetään kysymyksiä, nostaa tämän asian esille ja tekee siitä merkityksellisemmän. On tärkeää ymmärtää kysymisen voima. Se ei ole mitään viatonta leikkiä, vaan voimakas väline, jolla muutetaan ajatuksia ja sitä kautta maailmaa!
 
Ota yhteyttä, niin muutetaan maailmaa myös teidän organisaatiossanne yhdessä asiakkaidenne ja henkilöstönne kanssa!

Author

Paula Salo-Valjakka

Paula Salo-Valjakka

Insight Team Lead
Any questions?

Reach out to us.