Kymmenen syytä rakastua videografiaan eli videotutkimukseen! 

Uudistuminen ja uudistaminen ovat tänä päivänä ainoat tavat yritysten selviytyä ja pysyä hengissä. Kun ympäristö muuttuu, on tärkeää sopeutua olosuhteisiin ja pysyä kehityksen mukana. Parasta tietysti on, jos voi olla edellä muita! Uudistuminen vaatii tahtoa uudistua ja tahtoa luopua vanhasta.

Mitä jos uudistaisit rohkeasti yrityksenne tutkimusmenetelmiä? Entä jos saisitkin pdf-raportin sijasta televisiodokumenttia muistuttavan videon asiakkaittesi mielipiteistä ja ajatuksista?

 

Oy Sailer antaa sinulle kymmenen syytä rakastua videografiaan, ole hyvä!

1) Videografia avaa silmiä

Milloin olet viimeksi nähnyt tai kohdannut asiakkaasi ja kuunnellut mitä hänellä on sanottavanaan? Tiedätkö miltä asiakkaasi näyttävät, mitä he tuntevat ja kokevat? Videoraportti tuo asiakkaan organisaation joka tasolle ja jokainen voi katsoa videoraportin tuloksia oman toimenkuvansa näkökulmasta.

2) Video herättää tunteita

Empatia on uusi musta! Miten usein tutkimusraportti nostaa kyyneleet silmiisi? Meille näin käy melkein jokaisessa presentaatiossa. Empatia auttaa ymmärtämään asiakkaita ja ymmärrys on avain ihmisten väliseen yhteyteen. Yhteys on avain menestykseen.

3) Videoraportti tarjoaa syvällisempää ymmärrystä

Jokaisen numeron takana on ihminen, hänen kokemuksensa ja oma tarinansa. Ymmärrät asiakastasi paremmin, kun näet hänet ja kuulet hänen puhuvan juuri sinulle juuri niistä asioista, jotka ovat avainasemassa saavuttaaksenne paremman asiakasymmärryksen. Me emme sano, että tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat mieltä y vaan asiakas sanoo sen itse. Katso Visit Finlandin tutkimusraportti kiinalaisista talvimatkailijoista.

4) Videografia tekee organisaatiosta asiakaskeskeisemmän

Digitalisaatio vie usein asiakkaan yhä kauemmas ihmisistä eri digitaalisiin kanaviin. Videografian avulla tuomme hänet päätöksenteon keskiöön.

5) Videoraportti tekee tutkimustiedosta avointa

Usein tutkimus raportoidaan vain yhdellä tavalla. Oletko koskaan ajatellut, että tutkimuksella voi olla monta eri yleisöä? Henkilöstösi lisäksi voit halutessasi ja tutkimuksesta riippuen esitellä tutkimustulokset videografian avulla visuaalisesti ja vaivattomasti myös sidosryhmillesi ja jos tarpeen, myös he omille sidosryhmilleen.

6) Videografia pakottaa toimimaan

Oletko nähnyt johtoryhmän alkavan jakaa töitä kesken tutkimuspresentaation? Me olemme! Video on voimakas väline, se on suorassa vuorovaikutuksessa kanssasi ja se kutsuu osallistumaan välittömästi.

7) Video inspiroi

Video edistää osallistamista, vuorovaikutusta ja empatiaa organisaatioissa. Video antaa virikkeitä tuottaa parempia palveluita ja parempia tuotteita asiakkaille. Tätä kautta työn merkityksellisyys lisääntyy.

8) Videoraportin avulla koulutat

Videoraportti toimii kouluttamisen välineenä. Sen avulla nostat esiin haasteet, ja vahvuudet, jonka jälkeen jokainen organisaaton yksilö voi tehdä toimenpiteitä paremman asiakaskokemuksen luomiseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat asiakassegmenttivideot. Katso EPSI Ratingin videot sähköyhtiöiden kuluttajatyypeistä.

9) Videografia taipuu viestintään

Videografia mahdollistaa tulosten vaivattoman viestimisen ulkoisesti ja sisäisesti haluamillesi kohderyhmille.

10) Videorafia kasvattaa myyntiä

Videoiden avulla koko organisaatioon jalkautettu tutkimustieto kasvattaa myyntiä. Eräs tuhansia ihmisiä työllistävä asiakkaamme kertoi, että 80 % heidän henkilöstöstään on nähnyt videoraportin. He näkivät tässä myös suoran korrelaation myynnin kasvuun.

 

Videografiassa tutkimusaineisto kerätään videolle ja tulokset presentoidaan videoraporttina. Videoraportti tuo tutkimustuloksiin mukanaan tunteet, aitouden ja kontekstuaalisen ymmärryksen. Raportti muistuttaa lyhyttä televisiodokumenttia.

Author

Paula Salo-Valjakka

Paula Salo-Valjakka

Insight Team Lead
Any questions?

Reach out to us.