Tuottamassa kansainvälistä ja asiakaskeskeistä strategiaa Produalin kanssa

Haaste

Produalin tavoitteena oli lisätä asiakasymmärrystään eri markkina-alueillaan ja kuulla suoraan asiakkailtaan, mitä tarpeita, toiveita ja odotuksia näillä on yhteistyön tiivistämiseksi ja parantamiseksi entisestään tulevaisuudessa. Produal halusi myös lisätä dialogia asiakkaidensa kanssa ja samalla korostaa asiakasymmärryksen merkitystä sisäisesti, oman organisaationsa eri tasoilla.

 

Ratkaisu

Sailerin tutkimustiimi suunnitteli ja toteutti videotutkimuksen, jossa haastateltiin Produalin asiakkaita neljässä eri maassa. Tutkimusanalyysin perusteella kaikista neljästä markkina-alueesta editoitiin oma innostava ja informatiivinen videoraporttinsa, joissa asiakkaan kokemus nostettiin elävästi esiin asiakkaiden itsensä kertomana. Jokaisesta yksittäisestä haastatteluista laadittiin myös lyhyt kirjallinen yhteenveto. Lisäksi haastattelujen yhteydessä asiakkailta kerättiin sanallisia suosituksia Produalin markkinoinnin tarpeisiin. 

”Olen iloisesti yllättänyt siitä, kuinka huikean avoimesti asiakkaamme antoivat palautetta haastatteluissa. Olemme hyödyntäneet videoita uuden strategiamme luomisessa läpi organisaation. Suosittelen Saileria lämpimästi.” Anselmi Immonen, toimitusjohtaja, Produal Oy

 

Oivallukset

Sailerin videoraporteilla Produalin asiakkaiden esittämä suora palaute, kiitokset ja kehitysehdotukset ovat tuoneet konkreettisia ideoita palveluiden, ratkaisujen ja asiakastyön kehittämiseen sekä kehitystoimenpiteiden oikeaan kohdentamiseen. Lisäksi asiakkaiden antamaaa erinomaista asiakaspalautetta ja sanallisia suosituksia on voitu hyödyntää markkinoinnissa.

 

Mitä tapahtui projektin jälkeen

Produal on hyödyntänyt videoraportteja laajasti uuden strategiansa työstämisessä eri markkina-alueilla. Videoiden avulla oli helppoa ja innostavaa aktivoida maaorganisaatioita esimerkiksi tekemään ennakkotehtäviä yhteistä strategiatyötä varten. Lisäksi raporttivideot ovat olleet tehokas ja vaivaton väline asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakkaiden kokemusten jakamiseen Produalin omassa organisaatiossa.