Vuosi: 2024

Mitä on kvalitatiivinen tutkimus?

Kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus on tutkimussuuntaus, joka keskittyy ymmärtämään ilmiöitä ja merkityksiä syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Se ei perustu numeroihin ja tilastoihin, vaan siinä ollaan

Lue lisää »

Mikä asiakaskokemusstrategia on?

Asiakaskokemusstrategia on suunnitelma, jonka avulla yritys määrittelee, minkälaista asiakaskokemusta se tavoittelee sekä miten se luo ja hallitsee asiakaskokemusta kaikissa kosketuspisteissä asiakkaan matkalla. Se on kokonaisvaltainen

Lue lisää »