Videotutkimus – Mitä se on ja mitkä sen hyödyt ovat?

videotutkimukSen määritelmä

Videotutkimus on laadullinen tutkimustapa, jossa hyödynnetään videota tiedonkeruussa, analyysissä ja raportoinnissa. Videotutkimuksesta käytetään myös usein termejä videografinen tutkimus, videografia ja videoetnografia. Videotutkimuksen juuret juontavat antropologiaan ja 1920-luvulle (lue lisää blogistamme: Keksittiiinkö me videotutkimus).

Maailman videoistuessa siitä on tullut yhä useamman kehitys- tai kokemustutkimuksen tutkimustapa. Kyseessä on tutkimustapa, jonka raportointimuoto on videoformaatissa. Videotutkimuksen raportti muistuttaa lyhyttä (usein n. 5-25min) televisiodokumenttia, jossa käsitellään valittua utkimusteemaa. 

Videotutkimuksen idea perustuu sanonnalle ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, mutta itseasiassa video kertoo vielä enemmän. Video soveltuu moniuloitteisten asioiden tutkimiseen. Tyypillisestiä tällaisia ovat mm. asiakaskokemus, vuorovaikutus, praktiikat tai toimintatavat, tilat, suhteet brändien tai tuotteiden kanssa. Video mahdollistaa rikkaan viestinnän tutkimuksen aiheesta ja on ainoa raportoinnin tapa, joka kommunikoi tunteita.

Videotutkimuksen hyödyt

Nyt saatat miettiä, miten tämä auttaa ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita? Katsotaanpa tätä joitakin konkreettisia esimerkkejä.

1. Elävät haastattelut

Videoidut haastattelut, jotka on toteutettu joko hallitussa ympäristössä tai kentällä, antavat meille mahdollisuuden ylittää perinteiset haastattelumenetelmien odotukset. Samalla kun videolle tallentuu paitsi puhuttuja sanoja, siihen tallentuu myös kehonkieltä – liikettä, ilmeitä, eleitä ja muuta sanatonta viestintää. Tämä mahdollistaa rikkaan tutkimusaineiston, jonka avulla voimme oivaltaa enemmän. 

2. Luonnolliset havainnot

Kuvittele, että ymmärrät kuluttajien käyttäytymistä heiidän tekojen pohjalta, eikä vain sanojen pohjalta. Videointi mahdollistaa todellisten vuorovaikutusten tallentamisen, kuten vaikka turistien käyttäytymisen eri kohteissa tai festivaalikävijöiden reaktiot. 

3. Autenttinen osallistuja

Osallistava videotutkimus vie kuluttajien ymmärtämisen aivan uudelle tasolle tuottamalla tutkimukseen videoaineistoa suoraan kuluttajan näkökulmasta. Kuluttajia tai asiakkaita voi osallistaa pyytämällä heitä suorittamaan tehtäviä ja videoimalla haluttua prosessia. Tätä menetelmää on käytetty dokumentoimaan yliopisto-opiskelijoiden juomatapoja, perheen huonekaluostoksia tai kuluttajan maalausprojektia. Näkemällä kuluttajan linssin läpi, yritykset saavat suodattamattomia oivalluksia, parantavat tuotekehitystä ja markkinointitaktiikoita.

4. Videoviestinnän voima

Monesti saattaa olla, että tunnemme jo olemassa olevat haasteet esimerkiksi asiakaskokemuksessa. Tästä huolimatta meiltä puuttuu keinot näyttää nuo ongelmat organisaatiolle siten, että ne johtaisivat selkeisiin toimenpiteisiin. Videotutkimus on erinomainen työkalu tähän vaikuttamistyöhön. Videoraportti ei pelkästään kommunikoi tunteita, vaan se myös aiheuttaa katsojassa tunnereaktioita. Tämän vuoksi videotutkimus ohjaa toimintaan. 

Kiinnostuitko videotutkimuksesta?

Kaiken kaikkiaan videotutkimusmenetelmät ovat laajentaneet horisonttia tiedonkeruussa markkina-, kuluttaja ja asiakastutkimuksissa. Antamalla syvällisemmän, tunnepitoisemman ja tautenttisemman näkymän käyttäytymiseen, videotutkimus tarjoaa yrityksille rikkaamman ymmärtää ja jakaa ymmärrystä. 

Opi lisää videotutkimuksesta Sailerin tuottamilta videoilta, joissa EMLyon Business Schoolin markkinoinnin professori Joonas Rokka kertoo videografisesta tutkimuksesta: 

What is Videographic Research? https://vimeo.com/sailer/videographicresearch

Benefits of Videographic Research https://vimeo.com/sailer/benefits

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.