Videografialla merkitystä

”Olisipa taas viikonloppu. Ei kiinnosta pätkääkään.” –lausahdus työpaikan kahvipöydässä kuulostaa vahvasti siltä, että omaa työtä ei koeta merkitykselliseksi. Negatiivinen jankutus tarttuu, mutta niin tarttuu positiivinenkin. Ihmisissä on valtava potentiaali, kun he kokevat, että yhdessä rakennetaan jotain yhteistä ja merkittävää.

Asiakaskokemuksen johtamisen keskusteluun on tullut jäädäkseen työn merkityksellisyyden kokemus. Idea pohjimmiltaan on tämä: mitä merkityksellisemmäksi oma työ koetaan, sen parempi on asiakkaiden saama asiakaskokemus. Mitä enemmän olemme tutkineet asiakaskokemuksia, sen paremmin olemme ymmärtäneet, että henkilöstö- ja asiakaskokemukset liittyvät aina toisiinsa. Ne ruokkivat toinen toistansa kuin positiivinen ilmapiiri yrityksen käytävillä ruokkii menestystä.

Lähes kaikkien tutkimuksiemme tuloksia hyödynnetään aktiivisesti henkilöstön koulutuksessa asiakasyrityksissämme. Miksi? Kun ihmisille näytetään tutkimukseen perustuva, helposti katsottava ja rehellinen video omista asiakkaista, se antaa kasvot syylle, miksi työtä tehdään. Kun asiakas näytetään omine tarpeineen ja tunteineen, auttaa se ihmisiä hahmottamaan, miksi yrityksen tuotteet ovat ylipäätään olemassa ja mitä tarpeita ne palvelevat. Video tuo julki sen, mitä ihminen on ihmiselle tai yritys asiakkaalle. Tämä luo merkityksellisyyttä. Tätä kutsumme ihmiskeskeiseksi inspiroinniksi.

On ollut valtava ilo huomata, että tutkimuksiemme tuloksia myllätään läpi organisaatioissa niiden jokaisilla tasoilla. Tämän toiminnan tuloksena syntyy ihmiskeskeistä ajattelua, joka ohjaa menestyksen suuntaan liiketoiminnan kehittämisessä.

Me Sailerilla teemme merkityksellistä työtä videografisen tutkimuksen edelläkävijöinä. Meidän kahvipöydässä puhuttiin tänään siitä, kuinka video on tullut osaksi tutkimuksia jäädäkseen.

Mistä teillä puhuttiin?

 

Kirjoittaja

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.