Tutkimus vahvistaa: kotihoitoa täydentävä terveysteknologia kasvattaa iäkkään turvallisuudentunnetta ja luottamusta omaan toimintakykyyn

Älykkään terveysteknologian yhdistäminen kotihoitoon vahvistaa vanhuksen kotona pärjäämistä ja takaa, että omainenkin voi nukkua yönsä rauhassa ja jaksaa paremmin. Fiksuilla ratkaisuilla terveydenhoidon resursseja pystytään tulevaisuudessa kohdentamaan entistä paremmin.

Kotihoitoa täydentävä älyteknologia lisää käyttäjiensä turvallisuudentunnetta ja tukee itsenäistä kotona asumista, selviää Suomen johtavan kotipalvelutoimijan Stellan ja videografisen tutkimustoimisto Sailerin tekemässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tekoälyä hyödyntävä terveysteknologiapalvelu vaikuttaa kotihoidon asiakkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan arkeen. Haastattelututkimus toteutettiin huhtikuussa kahdessa kunnassa Keski- ja Varsinais-Suomessa.

 

Turvallisuudentunnetta käyttäjälle, helpotusta arkeen omaisille

Stellan Läsnäolopalvelu tuo kotihoidon asiakkaan kotiin turvarannekkeen, liiketunnistimia sekä unta, sykettä ja hengitystaajuutta mittaavan anturin sänkyyn. Palvelukokonaisuus tuottaa monipuolista tietoa käyttäjän aktiivisuudesta, vuorokausirytmistä ja elintoiminnoista kotihoitotyön tueksi ja antaa hälytyksen, jos indikaattoreissa tapahtuu äkillisiä muutoksia. Myös omaisilla on mahdollisuus saada palveluun tunnukset, ja seurata sovelluksen kautta käyttäjän vointia kotona.

Tutkimuksen mukaan iäkkäille käyttäjille palvelu toi varmuutta omaan pärjäämiseen ja luottamusta omaan toimintakykyyn turvallisuudentunteen parantumisen kautta. Kotihoidon näkökulmasta palvelun tuottaman tiedon avulla pystyttiin reagoimaan välittömästi terveydentilan heikkenemiseen esimerkiksi lääkityksen muutoksilla ja panostamaan siten entistä enemmän sairauksien pahenemisen ennaltaehkäisyyn. Erityisen merkittävä vaikutus palvelulla oli omaisten arkeen: turvallisuutta lisäävä palvelu vähensi omaisten kuormitusta, ja mahdollisti esimerkiksi harrastuksissa ja lomamatkoilla käymisen.

 

Käsitykset palvelun vaikutuksista muuttuivat

Tutkimuksella testattiin käsityksiä, jotka Stellalle oli muodostunut palvelun vaikutuksista asiakaspalautteen perusteella. Tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät palvelun vaikutukset vastanneet alkuperäisiä käsityksiä – vaikka palvelulla olikin hyvin myönteinen vaikutus kaikkiin kolmeen kohderyhmään.

”Ennen tutkimusta ajattelimme, että merkittävintä Läsnäolopalvelussa on kotona asumisen turvallisuus sekä kunnallisen kotihoidon työtaakan keventäminen. Tutkimuksen myötä oivalsimme, että palvelumme ydin on asiakkaan elämänlaadun kohentumisessa. Läsnäolopalvelulla havaittiin olevan hätkähdyttävän selkeä vaikutus asiakkaan omaan kokemukseen elämänlaadustaan sekä myös hoitotyön suunnitteluun” toteaa Stellan Läsnäolopalvelun liiketoimintajohtaja Aki Kuivalainen.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat ovat hankalan resurssipulan ja kustannuspaineen alla”, toteaa Sailerin toimitusjohtaja Hannu Uotila. ”Oli palkitsevaa olla mukana lisäämässä ymmärrystä siitä, miten jo olemassa olevat digitaaliset palvelut voivat ennaltaehkäistä terveysongelmia ja tuoda helpotusta monesti melko kuormittuneille omaisille – parantaen samalla myös iäkkäiden elämänlaatua.”

Tutkimukseen osallistunut kotihoidon asiakas Siiri kertoo videolla, miten terveysteknologia on parantanut hänen elämänlaatuaan. Nyt Siiri uskaltaa taas mennä laiturille kalastamaan.

Kirjoittaja

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.