Mitä mittaat, sitä saat

Jokaisessa organisaatiossa on omat kipukohtansa ja kehittämistä vaativat alueensa, mutta kaikissa organisaatioissa on kuitenkin aina olemassa jotain, joka toimii hyvin. Mitä organisaatioissa ja sen ihmisissä tapahtuisi, jos energia suunnattaisiin ongelmakeskeisestä ajattelusta vahvuuksien ja hyvin toimivien asioiden esiin nostamiseen? Mitä tapahtuisi, jos seuraavassa henkilöstötutkimuksessanne tai organisaation kehittämisprojektissanne tavoitteena olisi organisaation vahvuuksien kehittäminen, niistä oppiminen ja niiden laajempi hyödyntäminen liiketoiminnassa sen sijaan, että keskitytään vanhan kaavan mukaan ongelmien pohtimiseen?
 
Sailerin etävideohaastatteluissa organisaatiosi kaikki tasot ja kaikki ihmiset saavat äänensä kuuluviin. Videolla kuva, ilmeet, eleet ja ääni herättävät tunteita, välittävät aitoutta ja hiljaista tietoa. Videon avulla vahvuuksista ja onnistumisista on helppoa ja tehokasta viestiä koko organisaatiolle. Tarinat toimivista käytännöistä ja hyvistä kokemuksista heräävät videolla eloon, inspiroivat ihmisiä ja sysäävät organisaation positiiviseen muutokseen.
 
Jo pelkkä oikeiden kysymysten esittäminen käynnistää muutoksen. Oivaltavilla kysymyksillä ja niistä seuraavalla keskustelulla huomio kiinnitetään asioihin, joita toivotaan lisää. Jos keskitymme kysymään ongelmista ja toimimattomista käytännöistä, emme opi mitään siitä, mikä ihmisiä innostaa tai mitkä ovat ne jo olemassa olevat tuottavan ja kukoistavan organisaation rakennuspalikat. Tiedetäänkö yrityksessänne, mitä työntekijänne arvostavat työssään? Mikä saa heidät innostumaan ja minkä he kokevat merkitykselliseksi työksi? Mistä muodostuvat teidän organisaationne positiiviset työntekijäkokemukset? Mitkä tekijät saavat työntekijät sitoutumaan teihin pitkäksi aikaa?
 
Vahvuuksiin keskittymisessä ja myönteisten asioiden esiin nostamisessa on valtava mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen. Kun huomio kiinnitetään positiivisiin asioihin ja toimiviin käytäntöihin, luovalle ajattelulle ja uuden innovoinnille avautuu tilaa. Kun keskitymme vahvuuksiimme, olemme oikealla polulla ja liikkeessä oikeaan suuntaan. Kun visio tulevaisuudesta rakentuu jo nyt olemassa olevien onnistumisten varaan, ihmisten on helpompaa uskoa ja sitoutua jatkuvaan muutokseen. Tavoitteena on nykyisten ja menneiden onnistumisten avulla luoda onnistumisia myös tulevaisuudessa.
 
Kun haluat nostaa esiin vahvuuksianne ongelmista keskustelun sijaan, pienentää henkilöstön vaihtuvuutta ja lisätä työn merkityksellisyyden kokemusta, ota meihin yhteyttä! Anna meidän auttaa teitä löytämään juuri teidän organisaationne menestystarinat ja vahvuustekijät.
 

Kirjoittaja

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.