Kasvua positiivisuuteen panostamalla

Olemme positiivisuusajattelun ympäröimiä. Positiivista ajattelua, psykologiaa ja asennetta on tarjolla yllin kyllin somepäivityksissä, lehtijutuissa, erilaisina kursseina ja konsulttiapuna. Välillä hyvää ja ihanaa on tarjolla niin paljon, että saattaa olla vaikeaa suhtautua myönteisesti kaikkeen tähän positiiviseen. Positiivisuusajattelu ymmärretään joskus hieman väärin. Kyse ei ole ongelmien kieltämisestä ja tyhjän hehkuttamisesta tai hihkumisesta. Vahvuuksiin keskittymisessä ja myönteisten asioiden esiin nostamisessa on valtava mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen.

Aivomme ovat virittyneet näkemään virheitä, heikkouksia, uhkia ja vaaratilanteita ympärillämme. Eloonjäämisen kannalta tämä on ensiarvoisen tärkeää. Joskus on ihan perusteltua ajatella negatiivisesti, keskittyä pahaan ja huonoon. Jos sienimetsässä tulee vastaan karhu, lienee terveellisempää tulkita tilanne uhaksi kuin ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi tehdä lähempää tuttavuutta metsän kuninkaan kanssa.

Nykyajan organisaatioissa on kuitenkin harvoin kyse ihmishenkeä uhkaavista ongelmista tai heikkouksista. Ongelmat ja heikkoudet voivat pahimmillaan uhata organisaation tuottavuutta, sen olemassaoloa tai työntekijöiden hyvinvointia. Kaikissa organisaatioissa on kuitenkin aina olemassa jotain, joka toimii hyvin. Mitä organisaatioissa ja sen ihmisissä tapahtuisi, jos energia suunnattaisiin ongelmakeskeisestä ajattelusta vahvuuksien ja hyvin toimivien asioiden esiin nostamiseen?

Kun huomio kiinnitetään positiivisiin asioihin, vahvuuksiin ja toimiviin käytäntöihin, luovalle ajattelulle ja uuden innovoinnille avautuu tilaa. Kun keskitymme vahvuuksiimme, olemme oikealla polulla ja liikkeessä oikeaan suuntaan.

 

Se mihin kiinnitämme huomiomme, kasvaa

Kun organisaatioissa havaitaan ja ymmärretään, mistä onnistumiset ja menestystarinat koostuvat, mahdollistuu niiden siirtäminen ja monistaminen myös muualle organisaatiossa. Kun yhdessä visioitu tulevaisuus rakentuu olemassa olevien vahvuuksien ja onnistumisien varaan, ihmisten on myös helpompaa sitoutua tulevaan muutokseen.

Tiedetäänkö yrityksessänne millaisia tarinoita työntekijät kertovat siitä, mikä on hyvää ja mukavaa töissä? Mitä hyvää asiakkaanne näkevät teissä?

Mitä tapahtuisi, jos seuraavassa henkilöstötutkimuksessanne tai organisaation kehittämisprojektissanne tavoitteena olisi organisaation vahvuuksien kehittäminen, niistä oppiminen ja niiden laajempi hyödyntäminen liiketoiminnassa sen sijaan, että keskitytään vanhan kaavan mukaan ongelmien pohtimiseen? Jo pelkkä oikeiden kysymysten esittäminen käynnistää muutoksen. Oivaltavilla kysymyksillä ja niistä seuraavalla keskustelulla huomio kiinnitetään asioihin, joita toivotaan lisää. Jos keskitymme kysymään ongelmista ja toimimattomista käytännöistä, emme opi mitään siitä, mikä ihmisiä innostaa tai mitkä ovat ne jo olemassa olevat tuottavan ja kukoistavan organisaation rakennuspalikat.

 

Onnistumisten ja vahvuuksien esiin nostaminen luo onnistumisia tulevaisuudessa

Sailerin Silmu on menetelmä, jolla saat organisaatiosi kukoistamaan.  Menetelmän avulla onnistumisia ja jo olemassa olevaa hyvää löydetään ja jaetaan videografian keinoin. Tarinat toimivista käytännöistä ja hyvistä kokemuksista heräävät mallia hyödyntäen eloon, inspiroivat ihmisiä ja sysäävät organisaation positiiviseen muutokseen. Sailerin Silmun avulla kaikki organisaatiosi tasot ja ihmiset saavat äänensä kuuluviin.

Video tutkimuksen tulosten raportointivälineenä herättää tunteita, välittää aitoutta ja hiljaista tietoa. Videon avulla vahvuuksista ja onnistumisista on helppoa ja tehokasta viestiä koko organisaatiolle.

Silmu on menetelmä, joka auttaa organisaatioita keskittymään positiivisuuteen ja organisaatiossa jo olemassa olevaan hyvään.

 

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme Sailerin Silmusta lisää. Ota yhteyttä niin löydetään sinun organisaatiosi toimivat käytännöt, vahvuudet ja onnistumistarinat ja rakennetaan niiden päälle loistavaa tulevaisuutta.

 

Hannu Uotila

+358 44 0700 828
hannu.uotila@sailer.fi

 

 

 

 

 

Kirjoittaja

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.