Rinnekodit – Asiakaslupaus tekoälyn avulla

Haaste

Rinnekodit on suomalainen yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa kattavia sote-palveluja erityisryhmien tarpeisiin. Asiakkaina ovat ikääntyneet, kehitysvammaiset, eri tavoin vammautuneet, riippuvuushäiriöiset, asunnottomat, lapset, nuoret sekä muut erityistä tukea tarvitsevat ihmiset.

Rinnekodit esitti Sailerille ainutlaatuisen haasteen. Tehtävänä oli luoda Rinnekodeille asiakaslupaus ja hyödyntää tekoälyä sen kehittämisessä. Asiakaslupauksen luomisessa oli erityisen tärkeää huomioida Rinnekotien asiakkaiden ja henkilökunnan toivomukset ja odotukset tulevan asiakaslupauksen suhteen.

Lähestymistapa

Sailer otti haasteen vastaan monitieteellisellä lähestymistavalla. Prosessi aloitettiin laadullisilla haastatteluilla Rinnekotien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Mukana oli yli 60 haastateltavaa 18 eri yksiköstä eri puolilta Suomea. Tämä vaihe oli ratkaisevan tärkeä monimuotoisen asiakaskunnan tarpeiden ja odotusten ymmärtämiseksi.

Laaja haastatteluaineisto analysoitiin monista eri näkökulmista tekoälyn avulla. Analyysi auttoi ymmärtämään Rinnekotien asiakasryhmiä yhdistäviä tekijöitä. Analyysin jälkeen seurasi sarja työpajoja, joissa haastatteluissa löydettyjä teemoja purettiin palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntämällä. Iteratiivinen prosessi varmisti, että asiakaslupauksen kehittämisen suunta oli oikea ja että kaikki asiakasryhmät tulivat kuulluiksi.

”Yhteistyö Sailerin kanssa sujui hienosti, he toivat tekoälyn rohkealla otteella osaksi työskentelyä. Uskomme, että kaikki mukana olleet oppivat projektista paljon. Asiakkaamme ja henkilökuntamme ovat kiitelleet mukavasti sujuneita työpajoja ja haastatteluita, ne oli koettu tärkeiksi osallisuuden hetkiksi.”
Nadja Delcos
Kehittämispäällikkö
Tulokset

Haastattelujen, työpajojen tulosten ja tekoälyanalyysin avulla Sailer rajasi teemat asiakaslupausta varten. Tämän jälkeen asiakaslupauksesta luotiin tekoälyn avulla ensimmäiset versiot, joita jatkokehitettiin Rinnekotien asiantuntijoilta saadun palautteen pohjalta.

Prosessin lopputuloksena syntyi ainutlaatuinen ja Rinnekotien näköinen asiakaslupaus Rinnekodeille: “Sinä olet arvokas. Kuuntelemme, tuemme ja rakennamme yhdessä sinun näköistäsi elämää. Sinun polkusi, meidän yhteinen matkamme”. Sen lisäksi, että tämä projekti todisti tekoälyn hyödyllisyyden ja voiman tutkimuksen ja kehitystyön kontekstissa, on se myös esimerkki uudesta tavasta yhdistää teknologiaa empatiaan ja hoivaan liittyviin teemoihin.