Rakentamassa tulevaisuuden kaupunkia innovatiivisilla asunto- ja elinkeino-ohjelmilla Järvenpään kaupungin kanssa

Haaste

Järvenpään kaupunki halusi laatia uudentyyppiset, innovatiiviset ja osallistavat asunto- ja elinkeino-ohjelmat, jotka olisivat muodoltaan jotain muuta kuin perinteinen tylsä paperiraportti. Toiveena oli osallistaa ohjelman suunnitteluvaiheeseen eri sidosryhmiä mm. Järvenpään nykyisiä ja tulevia asukkaita, yrittäjiä päättäjiä, rakennuttajia, virkamiehiä, jotta eri ryhmien näkökulmat voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla ottaa huomioon ja varmistaa ohjelmien tarjoama tuki tulevaisuuden päätöksenteossa.


Ratkaisu

Sailer suunnitteli ja toteutti Järvenpään kaupungille osallistavan ohjelmien toteutuskonseptin, jossa otettiin sidosryhmät mukaan molempien ohjelmien suunnitteluvaiheeseen erilaisia menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Käytössä oli laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, järvenpääläisten asukas- ja yrityshaastatteluja, kyselytutkimuksia, benchmark-haastatteluja verrokkikaupunkien päättäjien kanssa Suomessa ja ulkomailla, työpajatyöskentelyä, fasilitointia ja asukkaiden aktivointia sosiaalisessa mediassa. Kerätyn aineiston pohjalta Sailer tuotti molemmille ohjelmille oman videonsa, joissa ohjelmat tuodaan esiin järvenpääläisten asukkaiden ja yritysten asumis- ja yritystarinoiden kautta.

”Sailer ymmärsi heti, mitä halusimme. He ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat meille innovatiivisen ja innostavan tavan laatia asunto- ja elinkeino-ohjelmat. Yhteistyö Sailerin kanssa oli erittäin sujuvaa ja joustavaa. He lunastivat kaikki asiakaslupauksensa. Suosittelen!” Juhana Hiironen, maankäyttöjohtaja, Järvenpään kaupunki


Oivallukset

Aktiivisen osallistamistyön tuloksena sidosryhmät voivat sitoutua asunto- ja elinkeino-ohjelmien sisältöön, kitka päätöksenteossa vähenee ja päätöksenteko helpottuu. Videoita on helppo jakaa monipuolisesti eri kanavissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Videoilla saavutetaan uudentyyppisiä yleisöjä ja huomattavasti laajemmin, kuin pelkällä perinteisellä paperiraportilla. Ne ovat tehokas tapa tavoittaa potentiaalisia uusia asukkaita ja uusia yrityksiä ja herätellä näiden kiinnostusta. Videon avulla viesti Järvenpään tulevaisuudensuunnitelmista ja vahvuuksista on vaivatonta ja tehokasta jakaa verkossa niin lähiseuduille kuin kauemmaksikin. Aidot ihmiset herättävät tunteita ja jättävät katsojaan muistijäljen. Videoilla esiintyvien Järvenpään asukkaiden ja yritysten edustajien aidot mielipiteet ja ajatukset tukevat videoilla esiin tuotavia asunto- ja elinkeino-ohjelmien pääkohtia vakuuttavasti ja mieleenpainuvasti.


Mitä tapahtui projektin jälkeen

Järvenpään uudentyyppiset asunto- ja elinkeino-ohjelmat ovat vaikuttavia ja merkityksellisiä kaupungin kehittämisen välineitä. Uudet ohjelmat toimivat päätöksenteon tukena ja ohjenuorana pitkälle tulevaisuuteen. Järvenpää hyödyntää videoita sekä asunto- ja elinkeino-ohjelmista viestimiseen että kaupunkimarkkinoinnin välineenä. Videoviestin avulla vahvistetaan entisestään Järvenpään asemaa metropolialueen pohjoisena keskuksena.