"Videotutkimus antoi kattavan kuvan matkailijan polusta, hänen kokemuksistaan ja kulttuurillisista eroavaisuuksista."

Matkailu on tulevaisuuden ala, jossa Suomella on hyvät mahdollisuudet kasvaa merkittävästi. Kiinalaisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvaa vuosi vuodelta, mutta millainen on kiinalainen matkailija? Tähän kysymykseen Visit Finland lähti hakemaan vastausta kiinalaisten matkailijoiden haastattelututkimuksella jonka Oy Sailer toteutti Rovaniemellä ja Levillä.

Asiakkaan tarve

Visit Finland halusi ymmärtää paremmin vuosi vuodelta enemmän Suomeen matkustavaa kiinalaisten turistien joukkoa. Tutkimuksella haluttiin selvittää, millaisia kiinalaiset matkailijat ovat statistiikan ja numeroiden takana ja millaisia kokemuksia heillä on matkastaan Suomeen ja suomalaisista palveluista.
Samanaikaisesti toteutettiin sekä Rovaniemen että Levin matkailuyrittäjien keskuudessa tutkimus siitä, millaisia kokemuksia heillä on kiinalaisista matkailijoista ja miten tämän matkailijaryhmän ja suomalaisen matkailuelinkeinon kohtaamiset ovat sujuneet.

Ratkaisu

Sailer matkusti kiinalaisen tutkijan ja videokuvaajan kanssa Rovaniemelle ja Leville. Matkailukohteissa tavoitettiin videohaastatteluihin 20 kiinalaista turistia. Matkailijoiden haastattelujen lisäksi Sailer syvähaastatteli 16 matkailuelinkeinon edustajaa, jotta mukaan tutkimukseen saatiin heidän näkemyksensä kiinalaisesta matkailijasta asiakkaana.  Tutkimustulosten perusteella kummastakin kohderyhmästä editoitiin omat videot, jotka ovat katsottavissa seuraavien linkkien takaa: Kiinalaiset talvimatkailijat ja Matkailuelinkeinon edustajat.

Tulokset

Kiinalaisten matkailijoiden tutkimusvideon julkaistiin presentaation jälkeen maaliskuussa 2017 sekä Visit Finlandin kotisivuilla, että YouTubessa. Syyskuuhun 2018 mennessä video oli saanut YouTubessa 5800 näyttöä ja kotisivuilla toukokuun loppuun mennessä liki 2000 katselukertaa. Vuonna 2017 sekä Saimaan AMK että Haaga-Helia AMK käyttivät tutkimusvideota pääsykoeaineistonaan. Haaga-Heliassa videot ovat myös osa opiskeluaineistoa Luxury Business moduulissa.  ”Videonne ovat olleet huippujuttu ja erinomaista materiaalia, jota on voinut analysoida opiskelijoiden kanssa monesta eri näkökulmasta ja erilaisten mallien pohjalta,” toteaa Haaga-Helian lehtori Mona Eskola.

Tutkimus antoi paljon lisää tietoa kiinalaisista matkailijoista ja heidän ajatuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan.  Tutkimustulokset nostivat esiin asioita, joita asiakas ei ollut aikaisemmin osannut huomioida. Lisäksi videoita pidettiin visuaalisina ja viihdyttävinä. ”Onnistuimme tarjoamaan välillä jotain raikasta iänikuisten graafien ja käppyröiden sijaan,” toteaa Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen.