Asiakastutkimus –  Avain yrityksen kasvuun ja kehitykseen

Mitä on asiakastutkimus ja miksi se on tärkeää yrityksesi menestykselle?

Asiakastutkimus on prosessi, jossa kerätään ja analysoidaan tietoa asiakkaiden ajatuksista, mieltymyksistä, tarpeista ja käyttäytymisestä. Asiakastutkimuksen tuoman ymmärryksen avulla organisaatiot voivat parantaa tuotteitaan ja palveluitaan sekä ymmärtää, miten organisaatio voi tarjota parempaa asiakaspalvelua.

Asiakastutkimus ja parhaat tutkimusmenetelmät

Asiakastutkimuksen tekemiseen on useita erilaisia tapoja ja menetelmiä. Oikeat menetelmät tulee valita aina yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden perusteella. Tärkeää on varmistaa, että tutkimustavat ja -menetelmät tukevat yrityksen strategisia tavoitteita. (lue aiheesta lisää tiedolla johtamisen blogistamme). Tutkimusongelman tai -kysymyksen määrittämiseen kannattaa käyttää aikaa ja harkintaa, jotta tulokset palvelevat liiketoimintaa. Karkeasti menetelmät voi jakaa laadullisiin ja numeraalisiin menetelmiin.

Tyypillisiä numeraalisen tutkimuksen menetelmiä ovat mm. kyselylomaketutkimus, NPS-kysely tai tyytyväisyyskysely (CSAT). Tyypillisesti nämä antavat tilannekuvan kohderyhmän kokemuksesta mitattavalla hetkellä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kysymyksenasettelu on yksi tärkeimmistä prosessin vaiheista, jotta kysely on validi, eli mittaa sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Numeraalinen tutkimus ei anna vastauksia siihen, mitä pitää kehittää. Tähän tarvitaan laadullista ymmärrystä. 

Laadullinen asiakastutkimus antaa syvää ymmärrystä asiakkaista. Laadullisia asiakastutkimuksen menetelmiä ovat mm.: asiakashaastattelu, fokusryhmä, etnografia ja videografinen tutkimus. Laadullisella tutkimuksella etsitään vastauksia mm. kysymyksiin miksi ja miten. Tällaisen tutkimuksen avulla saamme näkemyksiä, kuinka toimintaa tulisi kehittää. Laadullisen tutkimuksen toteuttaminen kannataa antaa ammattilaisen tehtäväksi, näin päädytään usein parempiin lopputuloksiin ja johtopäätöksiin.

Asiakastutkimus ja tulosten hyödyntäminen

Asiakastutkimuksen tulokset auttavat tunnistamaan markkinarakoja, parantamaan tuotteita ja palveluita, ymmärtämään kilpailijoita ja rakentamaan vahvempia asiakassuhteita. Tutkimuksen yksi tärkeimpiä ulottuvuuksista on myös tutkimustulosten oikeanlainen viestintä organisaation eri kohderyhmille. Tässä auttaa mm. monipuoliset visualisoinnin, video ja kuvat. 

Asiakastutkimus on arvokas työkalu, joka auttaa yritystä oikein tehtynä kasvamaan ja kehittymään. Se antaa tietoa asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi, jotta voit kehittää liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

Toivottavasti tämä blogikirjoitus on auttanut sinua ymmärtämään asiakastutkimuksen merkityksen ja sen, kuinka se voi auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään. Olemme täällä auttamassa, jos sinulla on kysyttävää asiakastutkimuksesta tai tarvitset apua sen toteuttamisessa.

Lue Seuraavaksi

Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.