Q & A’s – Astetta lähemmäksi ihmistä videotutkimuksen keinoin

Haluaisimme enemmän palautetta ja kuunnella asiakkaita, jotta tietäisimme teemmekö asioita oikein. Miten edetä?
Videografinen tutkimus on tähän oiva työkalu. Vastaus on muuttaa tiedonkeruumenetelmät sellaisiksi, missä palautteenanto on mahdollisimman mieluisa kokemus myös palautteen antajalle (asiakkaalle, henkilöstön jäsenelle, yhteistyökumppanille, you name it). Tällöin palautteen saajakin kokee ”vastaanottavansa jotain” palautetta antaessaan, kun hänellä on mahdollisuus aidosti sanoittaa tarpeensa ja toiveensa keskustelun kautta, ja olla varma siitä, että ne kuullaan!
 
Vuotuinen kyselylomake ei herätä henkilöstön keskuudessa ”suuria tunteita”. Millä tavoin voisimme kehittää yrityksemme informaation kulkua ja samalla palautteenantokulttuuria astetta ihmisläheisimmiksi?
Numeeriset mittarit ovat enemmän kuin OK. Niiden avulla on mahdollista saada ajankohtaista dataa siitä, missä tällä hetkellä mennään halutuilla, mitattavilla osa-alueilla. Jos suuntautuminen tulevaisuuteen kiinnostaa organisaatiotanne pitkäjänteisesti, suosittelemme lämpimästi videografisten menetelmien kokeilemista numeeristen mittareiden kylkeen: niiden avulla asiakas, yhteistyökumppani pääsee esimerkiksi brainstormaamaan asiaan perehtyneen haastattelija-ammattilaisemme kanssa, miten palvelusta tai tuotteesta saisi loppukäyttäjälleen entistä paremman! Henkilöstötutkimukseen sovellettuna videografinen menetelmä nojaa Appreciative Inquiry -lähestymistapaan, jolloin keskustelun kautta keskitytään työyhteisön voimavaroihin ja kuinka niitä voidaan vaalia. Videografia on tulevaisuussuuntautunut tutkimustyökalu, ja suosittelemmekin siihen tutustumista kaikille, jotka haluavat nähdä ”kulman taakse” yhdessä tärkeitä sidosryhmiä kuunnellen.
 
Kaipaisimme tekstimuotoisille raporteille jotain astetta innovatiivisempaa tiedonjakamisen muotoa. Olisiko tähän jotain jo olemassa?
Vastaus on videoraportti, tuote, joka syntyy jokaisesta videografisesta tutkimustoteutuksesta! Videoraporttia hyödynnetään laajasti asiakkaidemme omissa workshopeissa ja kehityspäivissä. Linkin takaa salasanalla avautuva ja helposti jaettavissa oleva raportti on pituudeltaan 10–15 minuuttia ja toimii mainiona keskustelunaloituksena asiakkuuksia, toimintatapoja ja vaikka brändäystä koskevissa kysymyksissä.
 
Lisää kysymyksiä? Älä epäröi olla yhteydessä.
 
Kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä.