Etnografinen Tutkimus

Aito ymmärrys piilee usein pinnan alla. Sailerilla sukellamme rohkeasti kohderyhmäsi maailmaan etnografisen tutkimuksen avulla. Osallistumme kohderyhmäsi todelliseen elämään ja tarkastelemme heidän käyttäytymistään. Kyse ei ole pelkästä havainnoinnista, vaan todellisuuden kuvaamisesta, selittämisestä ja ymmärtämisestä sellaisena kuin se näyttäytyy kohderyhmällesi. 

Numeroiden rikastaminen

Etnografisessa tutkimuksessa on kyse syvällisestä ihmisten käyttäytymisen, motiivien ja kulttuurien ymmärtämisestä. Tämä menetelmä tuottaa oivalluksia, joita pelkkä numeraalinen tutkimusdata ei voi paljastaa. 

Miksi valita etnografinen tutkimus?

Syvä ymmärrys: Etnografia soveltuu monimutkaisen asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen.

Vetoa kohdeyleisöösi: Ymmärryksen avulla voit kehittää tuotteita ja palveluita, jotka resonoivat vahvasti kohdeyleisösi kanssa.

Kohdenna markkinointistrategiat: Kohderyhmäsi syvällinen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voit luoda heitä puhuttelevia markkinointistrategioita.

Lähestymistapamme etnografiseen tutkimukseen

Sailerilla etnografinen tutkimuksemme perustuu empatiaan ja uteliaisuuteen. Kokeneet tutkijamme asettuvat osaksi kohderyhmäsi ympäristöä, olipa kyseessä sitten ajan viettäminen heidän kodeissaan, työpaikoillaan tai yhteisöissään. Tutkijoidemme sulautuminen osaksi ihmisten todellista maailmaa mahdollistaa kohderyhmäsi tarkan havainnoinnin ja siten syvällisen ymmärryksen ja aitojen oivallusten syntymisen.

Vaikuttavia oivalluksia

Etnografisen tutkimuksen avulla luotu ymmärrys ja oivallukset ovat ikkunoita kohderyhmäsi todelliseen elämään. Sen avulla vauhditat yrityksesi strategiatyötä ja teet päätöksiä, joissa näkyy sekä vahva tutkimustieto että empatia ja kohderyhmäsi tarpeiden todellinen ymmärtäminen. 

Haluatko tietää lisää?

Lue asiakastarinoitamme.