Asiakastutkimus

Asiakastutkimus on liiketoiminnan, innovaation ja asiakastyytyväisyyden kulmakivi. Se on asiakkaiden mielipiteiden, mieltymysten, tarpeiden ja käyttäytymisen liittyvän tiedon keräämistä ja analysoimista. Asiakastutkimus on elintärkeä työkalu organisaatioille, jotka pyrkivät kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaidensa odotuksia – ja ylittämään ne. 

Laadullinen Tutkimus

Monipuoliset menetelmät: Hyödynnämme erilaisia laadullisia menetelmiä, kuten syvähaastatteluja, fokusryhmiä, etnografiaa ja videografista tutkimusta tarkastellessamme asiakkaiden käyttäytymistä.

Syvällinen ymmärrys: Kokeneiden ammattilaistemme suorittama laadullinen tutkimus pureutuu syvälle asiakkaiden käyttäytymiseen, luo ymmärrystä ja paljastaa kehityskohteita, jotta sinä voit kehittää tuotteitasi ja palveluitasi entistä paremmiksi. 

Määrällinen Tutkimus

Määrälliset työkalut: Hyödynnämme erilaisia kyselyitä ja mm. NPS-, CSAT- ja CES-mittareita kerätessämme numeraalista dataa asiakaskokemuksesta ja asiakastyytyväisyydestä. 

Suunnittelun huolellisuus: Kyselymme laaditaan huolella, jotta varmistetaan, että jokainen mittari mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Voit olla varma siitä, että kyselymme tuottaa luotettavaa tietoa päätöksentekosi tueksi.  

Asiakastutkimuksesta Vauhtia Strategiseen Kasvuun

Markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen: Hyödyntämättömien markkinoiden ja mahdollisten uusien laajentumis- ja innovaatioalueiden löytämiseen.

Tuotekehitykseen: Parempaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja tarjonnan räätälöimiseen vastaamaan näitä tarpeita. 

Kilpailuanalyysiin: Oman markkina-aseman ymmärtämiseen suhteessa kilpailijoihin. 

Haluatko tietää lisää?

Lue asiakastarinoitamme.