Päivä: 14.2.2020

Asiakaskokemusta mittaamassa

Asiakaskokemus muodostuu monista elementeistä. Siihen liittyvät voimakkaasti mielikuvat ja ennakko-odotukset, kohtaamiset ostoprosessin eri vaiheissa sekä tunteet, joiden vaikutusta kokemukseen ei voi vähätellä. Tunteet ovat mukana

Lue lisää »