Älysormus mukana Rinnekodin pilottitutkimuksessa

Pilottitutkimuksessamme Rinnekodin kanssa, etsimme keinoja kommunikointiin älysormuksen tuottaman datan avulla niille henkilöille, jotka eivät kykene sanalliseen kommunikaatioon. Samalla saimme tärkeää tietoa henkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta ja palautumisesta. Tutkimuksen raporttivideo näyttää sinullekin kurkistuksen projektiin ja sen keskeisiin tuloksiin.

Tieto on avain muutokseen

Tiedätkö miten palaudut päivittäisistä koettelemuksista? Voiko työyhteisösi hyvin?
Sailerin älysormusta hyödyntävässä tutkimuksessa sormuksen tuottama data, käyttäjien haastattelut ja heidän pitämänsä päiväkirjat yhdistyvät oivaltavaksi ja informatiiviseksi tutkimustiedoksi videografian avulla.

Älysormus-tutkimusta voi helposti soveltaa eri toimialoille. Tutkimus tuo osallistujien tunteet ja stressitason näkyväksi ja auttaa käyttäjäänsä ja työnantajaa tekemään ratkaisuja, joilla stressitasot saadaan laskemaan. Älysormus -tutkimus on keino kurkistaa käyttäjänsä pinnan alle työssä ja vapaa-ajalla.

Tutkimus on sinulle, varsinkin jos

  1. Haluat pitää huolta työntekijöistäsi.
  2. Haluat tehdä näkyväksi työntekijöitäsi kuormittavat tekijät.
  3. Haluat kehittää työnantajamielikuvaa.
  4. Haluat kehittää asiakaskokemusta.
  5. Haluat tietää, mikä asiakastasi ärsyttää tai innostaa.
  6. Arvostat sitä, että tutkimuksen toteutus on nopeaa ja vaivatonta.
  7. Haluat saada tietoa, jonka voit viedä välittömästi kehittämiseen.
  8. Arvostat kustannustehokkuutta ja erinomaista laatua.
  9. Haluat jakaa tutkimustietoa nopeasti ja helposti läpi koko organisaation.

Tunteet ovat osa (työ)elämää ja päätöksentekoa

Koska tunteita on mahdotonta siirtää syrjään työelämässäkään, on tunteiden kieltämisen sijaan tärkeää kuunnella ja tutkailla niitä. Olemme töissäkin vain ihmisiä, tunteet ohjaavat toimintaamme monella tavalla ja vaikuttavat suoraan muun muassa suorituskykyyn. Myönteiset tunteet lisäävät työtyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja edistävät tuloksellisuutta.

Kaikilta työpaikoilta löytyy sekä positiivia (esim. iloa ja innostusta) että negatiivisia tunteita (suuttumusta, turhautumista, häpeää, surua). Ihminen on kokonaisuus, eikä tunteitaan voi ripustaa ulkovaatteiden tavoin naulakkoon töihin tullessaan. Siksi niiden kanssa on parempi oppia elämään myös työyhteisöissä.Usein tarvitsemme tunteita myös päätöksenteon tueksi. Tunteita työelämässä voi mitata älysormuksen avulla.

Työn ja vapaa-ajan kuormittavuus eli stressi. 

Stressiä on sekä positiivista (eustressi) että negatiivista (distressi). Negatiivisen stressin tuntemuksia aiheuttaa jatkuva kiire ja se tuntuu muun muassa univaikeuksina ja ahdistuksena. Positiivinen stressi on vaikeampi tunnistaa. Työn imu, mielekkään ja kiinnostavan työn innostus ja työhön uppoutuminen saattavat myös nostaa sterssitasoa, vaikka ne ovatkin positiivisia tunteita. Kannattaa muistaa, että pitkään jatkuessaan innostuskin uuvuttaa salakavalasti.

Työnantajamielikuva

Hyvä kello kauas kuuluu! Henkilöstön työtyytyväisyydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen kantaa hedelmää myös työnantajamielikuvan suhteen. Hyvä työnantajamielikuva houkuttelee hyviä hakijoita. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on yksi osa työnantajamielikuvaa ja työssä jaksaminen on osa sitä. Onko teidän yrityksessänne lisääntyneitä sairauspoissaoloja? Entä kasvavia ylityötuntien määriä? Oletteko koskaan mitanneet henkilöstön stressaantuneisuuden tilaa? Oletteko tietoisia siitä, miten yrityksenne tärkein voimavara jaksaa suuri nyt?

Tärkeintä on tasapaino ja palautuminen

Älysormus mittaa käyttäjän virittyneisyyttä eli stressitasoa. Mittaus tapahtuu sormuksen avulla sympaattisen hermoston aktiivisutta ja ihon sähkönjohtavuuden muutosta tulkitsemalla. Valheenpaljastus perustuu samantapaiseen mittaukseen.

Mittaus ilmoitetaan lukuarvona asteikolla 1-100. Korkeat lukemat kertovat positiivisesta tai negatiivisesta stressistä, matalat rauhallisuudesta, mutta sormus ei kerro onko käyttäjän kokema virittyneisyys positiivista vai negatiivista. Pelkkä objektiivinen mittaus ei riitä, vaan se vaatii aina myös subjektiivisen tulkinnan. Tulkinnan apuna voidaan käyttää esimerkiksi henkilön pitämää päiväkirjaa mittausjaksolta sekä syvähaastatteluita.

Tärkeintä on kuitenkin kokonaisuus, eli millaisen lukeman vuorokauden keskiarvo käyttäjälle antaa. Kun vuorokauden keskiarvo on lähellä arvoa 50, on palautuminen ja lepo riittävää. Jos lukemat taas ovat jatkuvasti yli viisikymmentä on vaara sairastua uupumukseen koska palautumista ei tapahdu riittävästi.

On normaalia, että älysormuksen indeksi vaihtelee arvojen 1 ja 100 välillä vuorokauden aikana.

Ota yhteyttä