Videografia on tutkimusta, jossa muun muassa syvähaastatteluin tai mobiilivideohaastattelujen avulla hankittu tutkimustieto tiivistetään videolle ja tulokset esitetään videoraporttina. Videoraportti tuo tutkimustuloksiin mukaan tunteet, aitouden ja kontekstuaalisen ymmärryksen.

Puuduttavien kalvosulkeisten tai tuskallisen pitkien kirjallisten raporttien sijaan tarjoamme käyttöösi dokumenttielokuvaa muistuttavan videon, joka välittää tunteita, hiljaista tietoa ja aitoutta tavalla, johon perinteiset tutkimusmenetelmät eivät taivu. Videoraportti herättää tunteita, inspiroi ihmisiä ja kutsuu toimintaan!


Haluatko katsoa esimerkkejä tutkimusraporteistamme? Kas tässä.

  • Rinnekoti - tunnetutkimus
  • YIT & Järvenpään kaupunki
  • Visit Finland
  • Suomalaisen työn liitto / Made by Finland

Rinnekoti - tunnetutkimus

Yhteistyössä Rinnekodin kanssa toteutettiin ainutlaatuinen pilottitutkimus, jossa Moodmetric-älysormuksen avulla saatu mittausdata yhdistettiin henkilökunnan ja asiakkaiden päiväkirjoihin sekä videografiseen tutkimukseen. Moodmetric-sormus mittaa sympaattisen hermoston aktiivisuutta, joka on tahdosta riippumattoman (autonomisen, vegetatiivisen) hermojärjestelmän toinen pääosa. Lue lisää moodmetric.com.

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää mahdollisuus ja keinot avustettuun kommunikaatioon sellaisille asiakkaille,  jotka eivät pysty itseilmaisuun ja näin lisätä henkilökunnan ymmärrystä asiakkaan tunteista päivän aktiviteeteissa ja muissa ohjauksellisissa tilanteissa. Toiseksi tavoitteeksi tutkimukselle kirjattiin lisääntyvä ymmärrys henkilökunnan kokemuksesta vaativasta työstä ja heidän palautumistaan vapaa-ajalla.

Rinnekoti, videografisen tutkimuksen videoraportti

YIT & Järvenpään kaupunki

Tutkimme videografian avulla Järvenpään kaupungin ja YIT:n kanssa Järvenpään vetovoimatekijöitä osana Perhelän yhteissuunnittelua.Kysyimme muun muassa kaupungin asukkailta ja potentiaalisilta muuttajilta näkemyksiä Järvenpäästä asuinpaikkana.

Järvenpää: Kaupunki, jok kasvaa unelmien ympärille.

Visit Finland

Visit Finland halusi saada syvällistä ymmärrystä kiinalaisten kasvavasta matkailusta Suomessa ja selvittää, miten kiinalaismatkailijat kokevat suomalaisen palvelukulttuurin. Lähestyimme kysymystä sekä kiinalaisten matkailijoiden että suomalaisten palveluntarjoajien näkökulmista.

Kiinalaiset talvituristit Suomessa

Kiinalaiset talvituristit Suomessa, yrittäjien näkökulma

Suomalaisen työn liitto / Made by Finland

Tutkimme videografian avulla suomalaisen työelämän brändiä. Videografian avulla tuotiin näkyviksi kolme aiemmin löytynyttä teemaa: yhteistyö, turvallisuus ja osaaminen. Toteutimme tutkimustuloksista kuusi erillistä videota. Jokaisesta teemasta nostimme esiin sekä työnantaja- että työntekijänäkökulmat.

Turvallisuus, Mika Kalliomaa

Turvallisuus, Juha Vihma

Osaaminen, Teresa Skogsberg

Osaaminen, Timo Lappi

Yhteistyö, Juha Pöyry

Yhteistyö, Anu Kallio