Videografia on tutkimusta, jossa muun muassa syvähaastatteluin tai mobiilivideohaastattelujen avulla hankittu tutkimustieto tiivistetään videolle ja tulokset esitetään videoraporttina. Videoraportti tuo tutkimustuloksiin mukaan tunteet, aitouden ja kontekstuaalisen ymmärryksen.

Puuduttavien kalvosulkeisten tai tuskallisen pitkien kirjallisten raporttien sijaan tarjoamme käyttöösi dokumenttielokuvaa muistuttavan videon, joka välittää tunteita, hiljaista tietoa ja aitoutta tavalla, johon perinteiset tutkimusmenetelmät eivät taivu. Videoraportti herättää tunteita, inspiroi ihmisiä ja kutsuu toimintaan!


Haluatko katsoa esimerkkejä tutkimusraporteistamme? Kas tässä.

  • Visit Finland
  • Suomalaisen työn liitto / Made by Finland

Visit Finland

Visit Finland halusi saada syvällistä ymmärrystä kiinalaisten kasvavasta matkailusta Suomessa ja selvittää, miten kiinalaismatkailijat kokevat suomalaisen palvelukulttuurin. Lähestyimme kysymystä sekä kiinalaisten matkailijoiden että suomalaisten palveluntarjoajien näkökulmista.

Kiinalaiset talvituristit Suomessa

Kiinalaiset talvituristit Suomessa, yrittäjien näkökulma

Suomalaisen työn liitto / Made by Finland

Tutkimme videografian avulla suomalaisen työelämän brändiä. Videografian avulla tuotiin näkyviksi kolme aiemmin löytynyttä teemaa: yhteistyö, turvallisuus ja osaaminen. Toteutimme tutkimustuloksista kuusi erillistä videota. Jokaisesta teemasta nostimme esiin sekä työnantaja- että työntekijänäkökulmat.

Turvallisuus, Mika Kalliomaa

Turvallisuus, Juha Vihma

Osaaminen, Teresa Skogsberg

Osaaminen, Timo Lappi

Yhteistyö, Juha Pöyry

Yhteistyö, Anu Kallio