"Videot toimivat ajatusten herättäjinä ja vahvistivat viestiämme".

Yhteistyön tavoitteena oli tutkia ja validoida suomalaisen työelämän brändiattribuuttien ja -tarinoiden uskottavuutta ja relevanssia sekä tuoda esiin näkökulmia Suomen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista. Selvitys rakentui Suomalaisen Työn Liiton sekä kumppaneiden (TEM Työelämä 2020, TEKES ja Työterveyslaitos) lanseeraamalle Made by Finland –kampanjalle.

Asiakkaan tarve

Suomalaisen Työn Liitto tekee määrätietoista työtä suomalaisen työn arvostuksen ja menestymisen hyväksi. Osana Suomi 100 –juhlavuota toteutettiin Made By Finland tutkimus, jonka avulla selvitettiin suomalaisten näkemyksiä Suomen vahvuuksista, menestystekijöistä ja työelämästä. Selvityksen kautta löytyivät suomalaisen työn brändiattribuutit (turvallisuus, osaaminen ja yhteistyö), joiden relevanttiutta ja uskottavuutta Sailer tutki työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta. Videografisen tutkimuksen avulla haluttiin lisäksi rakentaa voimakkaampi emotionaalinen suhde Made By Finland tutkimukseen. Made By Finland -hankkeessa olivat mukana TEM Työelämä 2020, TEKES ja Työeterveyslaitos.

Ratkaisu

Sailer toteutti Made By Finland –tutkimuksen laadullisen tutkimusosion videografian avulla.
Laajemmassa tutkimuksessa löydettyjen brändiattribuuttien (turvallisuus, osaaminen ja yhteistyö) validoinnin lisäksi syvähaastatteluissa  kartoitettiin kohderyhmien käsityksiä Suomen työelämään liittyvistä ja menestymiseen vaikuttavista tekijöistä kuten työssä viihtyminen, työpaikkojen kehittäminen ja ihmisiin panostaminen.

Tutkimukseen kuului myös kvantitatiivinen osio, jonka toteutti Aula Research. Tutkimukseen haastateltiin 10 työnantajien ja 10 työntekijöiden edustajaa. Tutkimuksen tulokset tiivistettiin kuuteen videoon.

Tulokset

Videografia toi esiin sekä osallistujien tunteet, että sen, mitä ihmiset ovat oikeasti sanoneet. ”Videografia vahvisti Made By Finland –tutkimuksen viestin voimakkuutta tunteen kautta”, toteaa Jokke Eljala, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö.
Videoita tehtiin yhteensä kuusi ja ne toimivat paitsi ajatusten herättäjinä, myös henkilökuvina haastatelluista ihmisitä.