"Videon avulla Smartum nousi aktiiviseksi työssä elämisen keskustelijaksi ja suunnannäyttäjäksi."

”Enää ei riitä, että töissä pärjätään ja jaksetaan. Ihminen ei ole robotti, vaan myös elää työssä. Työn tulee tuntua merkitykselliseltä osalta elämää. Sen on oltava mahdollistaja, ei rajoittaja. Tämän tunteen synnyttäminen vaatii täysin uudenlaista tapaa ajatella hyvinvointia. Meillä on vain yksi ja sama elämä, töissä ja kotona.” Elämä muuttuu ja työelämä sen mukana. Ihminen ei ole vain työntekijä, vaan kokonaisuus, jonka elämä koostuu työstä ja vapaa-ajasta sekä niiden mukanaan tuomista iloista ja haasteista. Smartum haluaa ymmärtää ihmisiä moniulotteisesti ja tarjota jatkossa kattavamman valikoiman palveluvaihtoehtoja, joiden avulla ihminen voi paremmin sekä työssä että vapaa-ajalla.

Asiakkaan tarve

Smartumilla oli tarve selvittää sekä työntekijöiden että työnantajien ajatuksia ja mielikuvia siitä, miten työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja kokonaisvaltainen jaksaminen onnistuvat maailmassa, jossa työn ja muun elämän rajat häilyvät. Entä millaisilla ratkaisuilla ja tarjoomalla Smartum voisi tulevaisuudessa vastata tutkimuksessa esiin nouseviin tarpeisiin? Tutkimuksella oli myös muita tavoitteita, kuten löytää Smartumille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda merkityksellistä viestintää tutkimuksen tuloksista. Viestinnässä haluttiin hyödyntää ja nostaa esiin tutkimukseen osallistuneiden henkilökohtaisia tarinoita.

Ratkaisu

Smartumille toteutettiin videografinen tutkimus, johon syvähaastateltiin tieto- ja asiantuntijatyötä tekeviä työntekijöitä sekä yrityspäättäjiä. Haastatteluissa keskityttiin siihen, kuinka ihmiset puhuivat työelämän murroksesta henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Tutkimuksen tuloksista koottiin videoraportti, joka vahvistaa vahvistaa tutkimuksen viestiä ja sen merkityksellisyyttä sisäisen kehityksen tueksi ja ulkoiseen viestintään.

Tulokset

Aitojen ihmisten oikeat tarinat, liikkuva kuva ja ääni herättivät tunteita. Tutkimuksen avulla Smatrum innosti ja sitoutti oman henkilöstönsä, hallituksen ja yhteistyökumppanit mukaan kehittämiseen.  Tutkimus nosti esiin myös uusia tuoteideoita. Videon avulla Smartum nousi näyttävästi aktiiviseksi työssä elämisen keskustelijaksi ja suunnannäyttäjäksi. Tutkimustuloksista koottiin myös oivalluttava opas, jonka avulla työelämästä tehdään inhimillisempää.