"Saimme merkityksellistä tietoa asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista."

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja Suomen neljänneksi suurin hoiva-alan yritys. Sailer Oy ja Rinnekoti käynnistivät toukokuussa 2018 ainutlaatuisen pilottitutkimuksen, jossa yhdistettiin digitaalinen tunteiden ja stressitasojen mittaaminen videografiseen laadulliseen tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin asiakkaan tunteita ja sitä kautta luoda parempaa asiakasymmärrystä myös niistä asiakkaista, jotka eivät itse pysty kommunikoimaan sanallisesti. Myös Rinnekodin henkilökuntaa oli mukana tutkimuksessa. Sen kautta haluttiin saada näkyväksi muun muassa palautuminen kuormittavasta työstä.T utkimuksen tulokset olivat rohkaisevia ja kannustavia.

Asiakkaan tarve 

Rinnekoti on kiinnostunut asiakkaidensa ja työntekijöidensä hyvinvoinnista, jotta voi kehittää toimintaansa. Rinnekoti haluaa toimia kehitysvamma-alalla edelläkävijänä, kehittäjänä ja uuden innovoijana. Rinnekodissa haluttiin löytää keinoja avustettuun kommunikaatioon sellaisille asiakkaille, jotka eivät pysty itseilmaisuun, sekä lisätä ymmärrystä asiakkaiden tunteista ja asiakaskokemuksesta. Asiakaskokemuksen tutkimisen lisäksi haluttiin lisätietoa Rinnekodin henkilökunnan kokemuksista vaativasta työstä, sen kuormittavuudesta ja työstä palautumisesta.

Ratkaisu

Rinnekodin ja Sailerin ainutlaatuisessa pilottitutkimuksessa yhdistettiin älyteknologian avulla toteutettu digitaalinen tunteiden mittaaminen ja videografinen laadullinen tutkimus. Pilottivaiheessa mukana oli kolme vaikeasti kehitysvammaista henkilöä, jotka kommunikoivat varhaisen vuorovaikutuksen keinoin ja kuusi heidän kanssaan työskentelevää ohjaajaa. Tutkimukseen osallistuneiden Rinnekodin ohjaajien ja asiakkaiden tunne- ja stressitiloja seurattiin Moodmetric-älysormuksella. Sormuksen tuottamaan dataan yhdistettiin lisäksi henkilökunnan päiväkirjamerkinnät sekä tutkimuksen aikana kerätty haastattelu- ja videomateriaali.

Tulokset

Tutkimus avasi Rinnekodille ovet kokonaan uuteen maailmaan ja toi ymmärryksen siitä, että ihan kaikkien asiakkaiden kokemusta voidaan mitata. Tunne- ja stressitasojen mittaus tuotti työhyvinvoinnin näkökulmasta merkityksellistä tietoa. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää työhyvinvoinnin parantamisessa, työn organisoinnissa ja asiakastyön kehittämisessä. Tieto tutkimukseen osallistuneiden kehitysvammaisten asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista lisääntyi ja ohjaajat oppivat tulosten myötä kiinnittämään huomiota mm. avustus- ja ohjaustilanteiden ajankohtiin suhteessa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että joidenkin tilojen melutaso vaikutti negatiivisesti sekä asiakkaisiin että työntekijöihin. Tilojen akustiikkaan on nyt etsitty uusia ratkaisuja ja hankittu mm. kuulosuojaimia, jotta kuormittavat melutasot saataisiin laskemaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Yhdessä muiden kehittämistoimien kanssa henkilöstön poissaolot vähenivät 15 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Tutkimus raportoitiin Sailerin tyyliin videomuodossa. Videon pääset katsomaan seuraavasta linkistä: Rinnekodin tutkimusvideo

Anu Kallion video on kuvattu Helsingin Diakonissalaitoksella, jossa Rinnekodin toiminta käynnistyi 90 vuotta sitten.