"Videoraportista saatiin materiaalia myös markkinointiin ja viestintään."

Vuoden 2018 toukokuussa astui voimaan koko EU:ta koskeva tietosuoja-asetus GDPR. Asetus toi mukanaan merkittäviä uudistuksia henkilötietoja koskevan datan hallintaan. Asiakastieto oli kehittämässä palvelua GDPR-asetuksen tuomien velvollisuuksien tueksi. Yhdessä Sailerin kanssa käynnistettiin tutkimus, jonka avulla haluttiin saada asiakkaan ääni mukaan kehitysprojektiin.

Asiakkaan tarve

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä GDPR-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Asiakastiedolla oli menossa kehityshanke, jossa muotoiltiin palvelua uuden asetuksen tuomien velvollisuuksien tueksi. Kehitystyöhön haluttiin ottaa mukaan myös asiakkaat ja kuunnella heidän huoliaan ja ajatuksiaan asetuksen tuomista velvoitteista ja haasteista. Yhdessä asiakkaan kanssa haluttiin tuottaa sellainen palvelu, joka aidosti auttaa asiakkaita asiakasdatan hallinnan kiemuroissa.

Ratkaisu

Tutkimus toteutettiin ketterästi sprinteissä. Sailer syvähaastatteli 15 henkilöä viiden henkilön sprinteissä. Haastattelut analysoitiin ja analyysin tulokset presentoitiin asiakkaalle välittömästi jokaisen sprintin jälkeen. Näin haastatteluista saatu tieto saatiin heti mukaan tuotekehitykseen. Tutkimuksen kokonaistulokset esitettiin lopuksi videoraporttina.

Tulokset

Tutkimuksen tekeminen samaan aikaan palvelunkehittämisen kanssa tuki hyvin sovelluskehitystä. Tutkimuksen ja projektin edetessä tuli selväksi, että myös tutkimusta voidaan tehdä ketterin menetelmin. Tutkimustulokset videomuodossa antoivat palautteen suoraan asiakkaalta, lisäksi video välitti asiakkaiden tunteet mieleenpainuvasti. 
Asiakastieto sai tutkimuksen raporttivideosta materiaalia myös viestintään ja markkinointiin.

”Palaute on meillä ollut todella positiivista ja välillä olemme olleet ihan tohkeissamme siitä, että ihan oikeastiko ne asiakkaat tällaisia asioita sanovat” kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Rami Meling.